200 km/h do Benešova či dvoukolejka Poříčany – Nymburk

17.02.2020 16:46

Správa železnic výrazně rozšířila objem prací, které v rámci studie proveditelnosti na vysokorychlostní trať z Prahy do Brna a Břeclavi zpracovávají společnosti Sudop Praha a Sudop EU. Podle nově uzavřeného dodatku prověřuje například zrychlení vlaků z Prahy do Benešova až do Bystřice či zdvoukolejnění úseku z Poříčan do Nymburku.

K původně vysoutěžené smlouvě za necelých sedmnáct milionů korun nově přibyly práce v hodnotě 4 milionů korun, jak ukazuje dodatek zveřejněný v registru smluv. „Uzavřený dodatek obsahuje projekční práce, které navazují na projednání záměru vysokorychlostních tratí (VRT) v regionech a také reagují na mezinárodní jednání o propojení sítí VRT v rámci zemí V4, řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Dodatek počítá s analýzou celkem devíti různých úseků, které v původní smlouvě nebyly. Například řeší návrh alternativní trasy na 200 km/h Praha – Benešov – Bystřice. Ten má být reakcí na fakt, že Správa železnic nakonec pro rychlovlaky do Brna vybrala takzvanou severní variantu, která přes Benešov nevede. Zrychlení by mělo dál posílit 4. koridor.

Sudop má nově prověřit i prodloužení trasy vysokorychlostní tratě o úsek Vranovice – Břeclav. Jde především o reakci na mezinárodní jednání o prodloužení rychlejších vlaků až na česko-slovenské hranice. Původně stát počítal s tím, že z Vranovic pojedou vlaky dál dvoustovkou.

Součástí dodatku je i studie na zkapacitnění trati Poříčany – Nymburk. Jde o reakci na chystanou první vysokorychlostní trať z Běchovic do Poříčan, kde už dochází k zaměřování a soutěži na projektanta. Zdvoukolejnění úseku má zlepšit příměstskou dopravu v relaci Nymburk – Praha či zrychlit expresní vlaky z Prahy do Hradce Králové. „Předpokládá se zdvoukolejnění a zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h,“ upřesnila Friebová.

Nově má Sudop řešit také zpracování takzvané SEA, tedy posouzení vlivu koncepce na životní prostředí. Týká se jen pilotních úseků, kde má být vysokorychlostní trať postavena jako první. „Původní zadání nepředpokládalo zpracování vztahu k životnímu prostředí v takové podrobnosti a formální podobě,“ vysvětlila Friebová.

Studie nově bude obsahovat i analýzu napojení tratě 252 u Křižanova, která má umožnit přímé expresní regionální spoje Brno – Velké Meziříčí. Ty by využily částečně vysokorychlostní trať. Propojení je navrhováno pro rychlost 100 – 130 km/h. „Může být vhodnou náhradou za zvažovaný terminál přímo na VRT v oblasti Velkého Meziříčí/Velké Bíteše, který by podle výstupů z prvního dopravního modelu neměl příliš velké využití,“ uvedla Friebová.

Nově Správa železnic nechá také posoudit vysokorychlostní trať až do Znojma, pouze ale v „rovině ideového návrhu a v rovině zahrnutí relace do dopravního modelu“. Má prověřit potenciál tohoto spojení a odpovědět na otázku, zdali je potenciálně výhodnější vést toto spojení po dříve uvažované konvenční trati přes Okříšky nebo po možném novém spojení přes Brno. „Podrobnější posouzení trati Brno/Vranovice – Znojmo je však předmětem probíhající samostatné studie proveditelnosti,“ dodala Friebová.

Sudop má nově řešit i případné úpravy tratí v okolí Havlíčkova Brodu, které jsou navrhovány v souvislosti s napojením Jihlavy v jednotlivých variantách vedení vysokorychlostních tratí. Jde o tratě z Havlíčkova Brodu do Světlé nad Sázavou a Dobronína.

Zdroj: Doprava