Aktualizace 26 pro trať 321 MSTS

02.04.2015 18:40
 • úsek SŽDC 170: Beroun - Hořovice
 • dokončený úsek Praha - Beroun
 • kompletně znovu postavený úsek Přerov - Ostrava
 • doplnění chybějících rychlostníků pro naklápěcí soupravy
 • koridorizaci úseku Varín - Vrútky
 • úpravu návěstidel v Ústí nad Labem a Kysaku
 • umístění stožárů vysokého napětí na celé trati
 • úpravu značek pro elektrickou trakci
 • doplnění skloníků mezi Prahou a Ústí nad Labem
 • nové dálniční mosty v okolí Vrútek
 • hlášení staničního rozhlasu v Berouně, Zdicích a Hořovicích

Více: https://www.trat321.cz/aktualizace26.php