AWT získala významné osvědčení, které zákazníkům zjednoduší přepravu zboží

04.11.2015 10:12

 – Mezinárodní dopravní společnost AWT získala od Generálního ředitelství cel a Světové celní organizace povolení zjednodušeného postupu v tranzitním režimu pro přepravu zboží po železnici. Toto povolení umožní AWT zjednodušit a zrychlit přepravu pro své zákazníky, účastnit se nových výběrových řízení, snížit náklady na celní odbavení a využít synergií s PKP CARGO na přepravách z Polska a Ruska směrem na jih.

V současnosti spolu s AWT vlastní toto povolení pouze tři další dopravci v České republice. Po úspěšném auditu v sídle společnosti a na základě doporučení Generálního ředitelství cel získala AWT od Světové celní organizace (WCO – World Customs Organization) toto povolení na jeden rok s účinností od 1. září 2015.

„Jako držitel osvědčení pro zjednodušené celní postupy a současně povolení zjednodušeného postupu v režimu tranzit nyní garantujeme, že jsme spolehlivým aktérem v mezinárodním dodavatelském řetězci, a to jak z pohledu příslušných orgánů státní správy, tak i z hlediska našich obchodních partnerů. Našim zákazníkům především v řadě případů odpadne část administrativy a celkově se přeprava zásilky zrychlí,“ řekl Viktor Bystrian, obchodní ředitel skupiny AWT.

Hlavními přínosy zjednodušeného postupu jsou zejména možnost elektronického podávání tranzitních celních prohlášení a s tím spojenou rychlost při propouštění zboží do společného tranzitního režimu a zahájení tranzitní operace. „Získání tohoto povolení nám dává možnost účastnit se i výběrových řízení, kde je zjednodušený postup v tranzitním režimu podmínkou a tím získání zcela nových přeprav v rámci Evropy. Zároveň nám přinese výrazné snížení nákladů na celní odbavení zásilek a tím samozřejmě větší konkurenceschopnost na trhu, především u přeprav ze třetích zemí, a v neposlední řadě v souladu s dlouhodobou strategií společnosti i využití synergií v řešení přeprav z Polska a Ruska směrem na jih v rámci skupiny PKP CARGO,

Zdroj: Doprava