AWT získalo jako první v ČR certifikát pro dopravu potravin po železnici

03.05.2014 09:42

– Společnost Advanced World Transport (AWT) obdržela jako první český železniční nákladní dopravce certifikát pro dopravu zemědělských a potravinářských komodit. Certifikát GMP+FSA B4 osvědčuje dosažení odpovídající úrovně nakládání s těmito komoditami či krmivy, a to především s ohledem na zajištění bezpečnosti při vstupu tohoto zboží do dalších fází potravinového řetězce. Za povšimnutí stojí i fakt, že AWT je teprve pátým železničním dopravcem s uvedenou certifikací na světě.

AWT jakožto největší soukromý železniční dopravce střední a východní Evropy neustále rozšiřuje rozsah služeb poskytovaných svým zákazníkům. „Odvětví potravinářského průmyslu a zemědělství pro nás skýtá řadu zajímavých příležitostí. Pokud máme zůstat konkurenceschopní v sektoru železniční dopravy, je nanejvýš vhodné, abychom byli vždy o krok napřed před ostatními. Udělení certifikátu GMP+FSA B4 je jasným důkazem toho, že umíme přepravovat produkty potravinářského průmyslu spolehlivě a bezpečně,“ uvedl obchodní ředitel skupiny AWT Edin Sose.

Většina držitelů certifikátu GMP+FSA B4 v České republice jsou silničními dopravci. „Certifikát samozřejmě není jen konkurenční výhodou AWT oproti ostatním, ale je i výsledkem externího auditu provedeného na počátku tohoto roku auditorskou společností United Registrar of Systems Czech za účasti nizozemské společností GMP+ International. Jsem rád, že skupina AWT opět obstála v dalším auditu nezávislých hodnotitelů,“ doplnil Edin Sose.

Certifikát GMP+FSA B4 tak nově spadá, vedle např. certifikátu ISO 9001, či ISO 14001, do množiny průběžně recertifikovaných osvědčení, jež drží jednotlivé společnosti v rámci skupiny AWT.

Zdroj: Doprava