AŽD Praha dodá evropský zabezpečovací systém ERTMS na slovenský koridor

08.03.2014 08:52

- Významnou smlouvu podepsala na Slovensku společnost AŽD Praha. Na trať Bratislava – Žilina – Čadca – státní hranice s ČR dodá evropský systém řízení a zabezpečení železniční dopravy ERTMS. Celá zakázka má hodnotu téměř 40 milionů € a její instalace by měla trvat 17 měsíců.

„Pro naši společnost jde samozřejmě o významnou zakázku a jsme za účast na tomto projektu velmi rádi,“ říká generální ředitel AŽD Praha Zdeněk Chrdle. „Na projektu nebudeme pracovat sami, ale budeme úzce spolupracovat s řadou slovenských i zahraničních firem, jako například s německým Siemensem či rakouským Kapschem,“ dodává Zdeněk Chrdle.

Stavba je rozdělena do dvou částí. V první půjde o instalaci zabezpečovacího systému ETCS úrovně L2 na trati Žilina – Čadca – státní hranice s ČR. Účelem je vybudovat nový interoperabilní systém řízení a kontroly jízdy vlaků. Druhou částí zakázky je instalace digitálního telekomunikačního systému GSM-R na trati Bratislava – Žilina-Čadca-státní hranice s ČR.

Evropský systém řízení železniční dopravy ERTMS (European Rail Traffic Management System) má za úkol sjednotit vlakové zabezpečení v prostoru Evropské unie. Roztříštěné zabezpečovací systémy v Evropě, kterých je v současnosti více než dvacet, nahradí jednotným evropským systémem ETCS (European Train Control System). Ten umožní vedení vlaků po území celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích jednotlivých států.

Kromě zjednodušení a zrychlení mezinárodní dopravy jde také o maximální zvýšení její bezpečnosti. „Systém ETCS umožní vlakům jezdit rychlostmi nad 160 km/h v plné bezpečnosti. Je zde totiž zcela eliminováno případné selhání lidského faktoru. V případě pochybení strojvedoucího systém ETCS totiž situaci zkoriguje anebo vlak dokonce zastaví," vysvětluje funkčnost ETCS L2 Zdeněk Chrdle.

Zdroj: Doprava