Beacon Rail objednal další lokomotivy Siemens Vectron

14.11.2023 15:59

Společnost Siemens Mobility udělala další krok k pokoření hranice dvou tisíc prodaných lokomotiv Siemens Vectron. Získala zakázku na dodávku deseti lokomotiv od společnosti Beacon Rail, která se zabývá pronájmem kolejových vozidel.

Nová zakázka tak přinesla překonání hranice 1 850 prodaných lokomotiv. Beacon Rail je jedním z důležitých zákazníků Siemens, už v minulosti objednal celkem 160 lokomotiv. Společnost plánuje jejich provoz na rýnsko-alpském koridoru mezi přístavy v Severním moři a evropským vnitrozemím.

Objednané lokomotivy umožní přeshraniční provoz v deseti různých evropských zemích a znamenají další příležitost k zatraktivnění železniční dopravy. Mají maximální výkon 6,4 megawattu a maximální provozní rychlost 160 km/h, budou vyrobeny v závodě Siemens Mobility v Mnichově-Allachu a vybaveny kromě požadovaných národních zabezpečovacích zařízení také evropským zabezpečovacím systémem ETCS Baseline 3. Vectron je aktuálně schválen pro provoz již ve 20 evropských zemích.

Zdroj: Doprava