Byznys pro ČD Cargo

25.08.2020 10:40

Společnosti ČD Cargo našla v době všeobecného útlumu ekonomiky nový byznys, kterým je dálková přeprava kalamitního dřeva do Číny. První kontejnerový vlak se dřevem odjel z Pardubic 4. června, od té doby na Dálný východ vyrazilo už 15 vlaků a další ještě do konce srpna přibudou.

Přepravu organizuje dceřiná společnost ČD Cargo Logistics, vedle Pardubic využívá i terminály v Lovosicích a Obrnicích. „Co se týče dalšího vývoje, pak očekáváme, že přepravy budeme realizovat i v dalších měsících a věřím, že budou mít vzestupný trend. Záleží také na dostatečné kapacitě kontejnerových terminálů,“ uvedl ředitel odboru podpory prodeje ČD Cargo Michal Roh.

ČD Cargo Logistics zajišťuje železniční přepravu po takzvané Nové hedvábné stezce již více než 5 let. Železniční spojení s Asií je využíváno zejména pro přepravu elektroniky, automobilových součástí a dalšího spotřebního zboží. V posledních měsících přitom z východu přišla i zvýšená poptávka po dřevě.

„Daří se nám pružně reagovat na poptávku po rychlé přepravě ze strany českých vývozců dřeva a získáváme tím nové zákazníky, kteří dříve využívali pomalejší lodě,“ sdělil Ivan Bednárik, předseda představenstva ČD Cargo a předseda dozorčí rady ČD Cargo Logistics. ČD Cargo Logistics ve spolupráci s ruskými a čínskými partnery nabízí přepravu nejen v ucelených kontejnerových vlacích, ale i přepravu jednotlivých kontejnerových zásilek (FCL) a kusových zásilek (LCL).

Přeprava vlakem trvá 16 až 20 dní, lodí dvakrát tak dlouho. „Oproti námořní dopravě je nespornou výhodou železnice, že se nesoustřeďujeme jen na velké přístavy v Číně, ale nabízíme železniční spojení s mnoha dalšími destinacemi v Číně, Kazachstánu, Uzbekistánu nebo Rusku,“ dodal Bednárik.

Zdroj: Doprava