ČD Cargo již nezajíždí na vlečky AWT

10.06.2014 11:43

Počínaje 1. květnem 2014 přestal dopravce ČD Cargo (ČDC) zajíždět na vlečky společnosti Advanced World Transport (AWT). Jedná se o důsledek neúspěšných jednání mezi těmito firmami o výši poplatků za použití těchto vleček. Tato změna se dotýká především přeprav uhlí z dolů OKD, které jsou napojeny na síť SŽDC výhradně vlečkami AWT. Přestože většinu přeprav uhlí již realizuje přímo AWT, stále některé relace zůstaly v rukou ČDC, jedná se především o vlaky pro Třinecké železárny a U. S. Steel Košice.

Protože ještě za dob Československých státních drah vyjížděly uhelné vlaky z revíru přímo z vlečkových stanic obsluhujících jednotlivé doly, byly již tyto stanice historicky dimenzovány pro významné množství výchozích a končících vlaků. Naopak přípojné stanice na síti dnešní SŽDC většinou disponují jen několika kolejemi, neboť byly koncipovány pro tranzit vlaků, v určité míře pak pro přepřahy z motorové na elektrickou trakci. Od 1. května tak všechny uhelné vlaky z karvinské oblasti (doly Darkov, ČSM a Lazy) vytahují stroje AWT do stanice Louky nad Olší, stanice Vratimov pak slouží pro předávku vlaků z dolu Paskov a z přilehlého kontejnerového překladiště. Podobná situace pak je v žst. Ostrava hlavní nádraží, kam lokomotivy AWT nově stahují zátěž z vleček Odra, Heřmanice, Šverma a Zárubek. Lze tedy očekávat kapacitní problémy zejména ve stanicích Louky nad Olší a Vratimov, které nejsou připraveny na takový objem zátěže.
Zdroj: E 15