ČD Cargo loni dosáhlo zisk

21.06.2016 11:35

Rok 2015 se do historie společnosti zapíše jako rok sílící konkurence ze strany nadnárodních železničních dopravců, rozsáhlých výlukových prací na síti SŽDC a nízké ceny motorové nafty, která posílila pozice silniční kamionové dopravy a komplikovala cestu ČD Cargo k profitabilitě přeprav jednotlivých vozových zásilek. To vše, včetně dílčích kom-plikací, jako například stávky německých strojvedoucích, vedlo k meziročnímu poklesu přepraveného objemu zboží. „V celkovém kontextu současné situace na dopravním trhu hodnotím výsledek roku 2015 jako jednoznačný úspěch. Výrazným způsobem se nám podařilo překročit plánovaný výsledek hospodaření, a to i přes dílčí výpadky ve vlastní přepravě. Opět jsme ukázali, že ČD Cargo má na dopravním trhu své místo jako silný a stabilní partner pro naše zákazníky a je železniční nákladní dopravce, s nímž musí evropská konkurence počítat,“ konstatoval předseda představenstva ČD Cargo Ivan Bednárik.

Ztracené přepravy se daří nahrazovat

„Historicky jsme ztratili některé zásadní přepravy, které se však postupně daří kompenzovat novými a znovuzískanými přepravami, například na zahraničních úsecích, které již realizujeme pod vlajkou ČD Cargo. Dosaženého konsolidovaného výsledku, který s přispěním dceřiných společností atakoval hodnotu 700 milionů Kč před zdaněním, si vážím o to více, jak významně byl loňský rok ovlivněn již zmiňovanými výlukami na síti SŽDC,“ dodal Ivan Bednárik. V roce 2015 tak ČD Cargo přepravilo celkem 66,4 milionu tun zboží, tedy o zhruba 3,3 procenta méně než v roce 2014. Pokles objemu přepraveného zboží byl mimo jiné dán celkově neutěšenou situací v segmentu jednotlivých vozových zásilek, kde majoritní část zboží přešla na silnici. Cílem společnosti pro rok 2016 je získat tyto ztracené přepravy zpět. „Jednotlivé vozové zásilky vnímáme jako problematiku přesahující hranice naší společnosti. U nás však děláme maximum pro to, aby přepravní objem realizovaný na železnici nepřecházel na přeplněné silnice, a cílově jsme naopak neekologické silniční nákladní dopravě připraveni odlehčit,“ zdůraznil dále Ivan Bednárik. Problém však podle jeho slov nepředstavují pouze jednotlivé vozové zásilky. Tuzemský železniční dopravní trh, na němž působí okolo 90 dopravců, je nasycen, proto se nyní ČD Cargo chce více soustředit i na masivnější expanzi do zahraničí. Je to cesta, jak si dlouhodobě udržet pozici mezi nejvýznamnějšími dopravci v Evropě. „Z tohoto důvodu podporujeme konkurenceschopnost naší společnosti rozvojovými investicemi, které byly zahájeny v roce 2015 pořízením 23 zánovních lokomotiv a v roce 2016 pokračují například pořízením prvních pěti interoperabilních lokomotiv řady Vectron. Maximálně využijeme potenciál našich zahraničních afilací, rozšiřujeme nabídku služeb o zahraniční úseky a ve spolupráci s vybranými dopravci budeme realizovat přepravy napříč Evropou. ‚Napříč Evropou‘ je také slogan, který již brzy uvidíte na našich nejmodernějších lokomotivách,“ dodal předseda představenstva ČD Cargo.

Zdroj: čtk