ČD Cargo sešrotuje nepotřebné lokomotivy a vozy

14.08.2014 10:20

– Největší železniční nákladní dopravce v České republice, společnost ČD Cargo, zahajuje likvidaci svých nepotřebných a dlouhodobě nepojízdných železničních vozidel. Celý proces likvidace zahrnuje přibližně čtyři tisíce nákladních vozů a sto lokomotiv. Likvidace bude probíhat v průběhu následujících tří let. Většina nákladních vozů bude demontována interně v rámci Skupiny ČD. Externí partneři budou využiti pouze minimálně, a to pro demontáž nepojízdných nákladních vozů přímo v lokalitách jejich výskytu. Tito partneři vzejdou z hospodářských soutěží dodavatelů.

Nákladní vozy se rozloží na díly, z nichž část využije ČD Cargo v rámci svého opravárenství. Zbytek bude následně prodán zpracovatelům kovového odpadu. Zpracovatelé kovového odpadu vzejdou z transparentních veřejných obchodních soutěží, které dopravce bude vypisovat v průběhu celého období likvidace.

Před vlastním rozhodnutím o likvidaci vozů byla dopravcem mimo jiné prověřena i skutečnost, zda některá z železničních vozidel určených k likvidaci nejsou svou výrobou jedinečná a nelze je dále využít pro jiné např. muzejní účely. Z tohoto titulu probíhají jednání například s Národním technickým muzeem nebo s ČD Muzeem Lužná u Rakovníka. Tyto instituce svou povahou nejsou konkurentem nákladního dopravce.

Vlastní likvidace bude zahájena pilotními soutěžemi na demontáž nepojízdných vozů a odprodej šrotovatelných dílů v lokalitě Velký Osek.

Zdroj: Doprava