ČD uhájily další region

24.03.2019 18:03

České dráhy budou dál dominantním dopravcem na regionálních vlacích objednávaných Moravskoslezským krajem. Kraji výměnou za přímé zadání slibují modernizaci vozidel i nasazení zcela nových push-pull jednotek.

O uzavření nové spolupráce dnes informovaly České dráhy i Moravskoslezský kraj. České dráhy budou v grafikonu 2019/20 provozovat regionální železniční dopravu na celkem 569 kilometrech železničních tratí kraje s výkonem 7,150 milionu vlakokilometrů. V jízdním řádu 2020/21 pak výkon naroste na 7,277 milionu vlakokilometrů. Celková hodnota kontraktu je 4,4 miliardy korun, průměrná cena za kilometr tak dosahuje 123 Kč.

Kraj přímé zadání vysvětluje tím, že „vybranému dopravci umožní snadněji dosáhnout na evropské peníze, za které může nakoupit nové vlakové soupravy.“

Vlaky tvoří páteř dopravy v kraji, na její rozvoj vynakládáme maximální úsilí. Železnici čeká v našem kraji zásadní změna s plánovanou výstavbou vysokorychlostních tratí, které mají spojit Ostravu s Brnem už za osm let a zásadně zkrátit dnešní jízdní doby. Uvolnění hlavního koridoru pak umožní daleko více rozvíjet regionální osobní dopravu a samozřejmě přesunout nákladní dopravu z cest na koleje,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO 2011). Aktuální plány na výstavbu vysokorychlostních tratí schválené vládou ovšem nepočítají s tím, že by se jezdilo rychlovlaky z Brna do Ostravy už za osm let. SŽDC aktuálně soutěží firmu, která zpracuje pro trať studii proveditelnosti.

Zdroj: Doprava