Centrální komise schválila elektrizaci úseku z Plzně

20.07.2019 10:38

Projekt rychlejšího železničního spojení Česka s Bavorskem se posunul do další fáze. Centrální komise ministerstva dopravy schválila záměr na modernizaci úseku z Plzně do Stodu.

„Technické řešení umožní i rychlost 200 km/h a bude se jednat o dvoukolejnou trať. Pokračovat budou práce na dokumentaci pro územní rozhodnutí s cílem vytvoření podkladu pro zahájení územního řízení,“ řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Správa železniční dopravní cesty už v závěru loňského roku poslala tuto verzi tratě do takzvaného zjišťovacího řízení.  Krajský úřad Plzeňského kraje rozhodl, že celá stavba se bude posuzovat podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí.

Nová trasa bude dvojkolejná a elektrizovaná střídavým proudem, projektovat se bude na rychlost 200 kilometrů v hodině. Další zrychlení tratě v úseku za Stodem ještě není jasné: SŽDC aktualizuje studii proveditelnosti.

Plán počítá s výrazným narovnáním trasy z Plzně od Nové Hospody až do Stodu, kde vlaky pojedou po úplně nové trase. Na trase má vyrůst zhruba 2,5 kilometru protihlukových stěn, současně dojde k rekonstrukci stanice Stod. V nové zastávce Zbůch pak dojde k napojení na stávající trať přes Nýřany, která by také měla projít modernizací. SŽDC na trase počítá se střídavým napětím. Dosud je spojení do Bavorska neelektrizované.

Zdroj: Doprava