Česká společnost AWT se přejmenovala na PKP CARGO INTERNATIONAL

21.10.2019 20:33

– Česká společnost Advanced World Transport, a. s., (AWT) patřící do skupiny PKP CARGO se přejmenovala na PKP CARGO INTERNATIONAL, a. s. Rebranding společnosti AWT, jehož podstatu tvoří zejména nový název, logo a korporátní barvy, mají silněji vyjadřovat vazbu společnosti AWT na skupinu PKP CARGO a lépe odrážet její působení na mezinárodních trzích.

Zdroj: Doprava