České dráhy hrozí vypovězením smlouvy Grandi Stazioni

14.10.2014 10:32

Firma Grandi Stazioni (GS) která v Praze zrekonstruovala celé hlavní nádraží, hrozí kompletní vypovězení smlouvy. Spor se vede především o rekonstrukci Fantovy kavárny, kterou chce GS úpravou smluv z roku 2003 odsunout na pozdější dobu.

To se ale nelíbí národnímu dopravci České dráhy, které celou budovu vlastní. Smlouva z roku 2003 zaručila pronájem komerčních prostor Italské firmě GS na dobu 30 let. České dráhy mají smluvně ujednáno, že veškeré prostory historické budovy hlavního nádraží budou obnoveny do konce roku 2016.

GS ale chce změnit základní smlouvy, a tedy i náročnou rekonstrukci Fantovy kavárny oddálit. Dráhy ale trvají na svém, a dle vyjádření ředitele pro správu movitého majetku Martina Ďuriny je zřejmé, že dráhy na žádné vstřícné gesto nehodlají přistoupit.

DRÁHY ODMÍTAJÍ JAKÉKOLIV ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY

Grandi Stazioni v současnosti vykazuje ze všech komerčních aktivit které na hlavním nádraží má, vykzuje meziroční zisk od 46 do 52 milionů korun. Za celou rekonstrukci historické budovy, nástupišť a dalších prostor, může firma GS komerčně objekt využívat, což také po několik desetiletí hodlá naplňovat.

Dráhy ale nedodržení smlouvy ze strany GS mají smluvně také mj. ujednáno, že pokud některé body ze smlouvy uzavřené v roce 2003 nebudou dodrženy, může národní dopravce firmu ze svých prostor vykázat. A to skutečně v roce 2016 dráhy v případě nedodržení některých bodů hodlají udělat, tedy v případě, pokud GS na změny původních smluv hodlají i nadále vedení národního dorpavce tlačit.

Zdroj: Doprava