České dráhy loni přepravily téměř 171,5 milionu cestujících

02.02.2017 20:33

- České dráhy loni přepravily 171,491 milionu cestujících, o 1,775 milionu více než v předchozím roce. Znovu se tak potvrdil pozitivní trend, který národní dopravce zaznamenal již v roce 2010. Od té doby stoupl celkový roční počet zákazníků z původních 163 na loňských 171,5 milionu. Průběžně roste také přepravní výkon, loni meziročně o 210 milionů osobokilometrů (oskm) na celkových 7,380 miliardy oskm.

Mezi lety 2010 a 2016 stoupl přepravní výkon již o 827 milionů oskm, z původních 6,553 na současných 7,380 oskm. Na jednoho Čecha tak připadá přibližně 17 až 18 cest vlakem ročně. Díky tomu drží obyvatelé naší republiky první místo v počtu cest vlakem mezi novými členskými státy EU. Na každého obyvatele včetně seniorů a kojenců připadá ročně přibližně 700 kilometrů ujetých ve vlacích národního dopravce. To je, jako by každý obyvatel České republiky podnikl alespoň 1x ročně cestu vlakem na trase Praha – Ostrava – Praha.

„Více cestujících jsme zaznamenali jak ve vnitrostátní, tak v mezinárodní dopravě. V té nám přibylo přibližně půl milionu zákazníků. Největší růst zájmu byl o cesty do Rakouska, pozitivně se vyvíjely přepravy na jižní Slovensko a do Maďarska a mírný růst jsme zaznamenali i na přechodech do Polska“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah, a.s., Pavel Krtek.

„Ve vnitrostátní dopravě roste zájem o cestování hlavně na expresních linkách, kde jsme nasadili moderní soupravy a v uplynulých letech zkrátili cestovní doby. Jsou to například relace Praha – Plzeň – Cheb, Praha – České Budějovice, dlouhodobě roste zájem o cestování vlakem mezi Prahou a Brnem a v posledních dvou letech jsme zaznamenali také růst počtu cestujících na lince mezi Prahou a severní Moravou,“ doplnil Pavel Krtek. Oživení zaznamenala také letní prázdninová doprava, když České dráhy zavedly týdenní letní prázdninovou jízdenku. Díky tomu loni prodaly dvojnásobný počet celostátních síťových prázdninových jízdenek, výhodných pro letní cesty a poznávání Čech, Moravy a Slezska.

S houstnoucí silniční dopravou ve velkých aglomeracích, jako je Praha nebo Brno a s rozvojem systémů integrované dopravy v dalších regionech, například spuštění celokrajského integrovaného dopravního systému Ústeckého kraje, roste také počet cestujících v příměstské dopravě. V rámci integrované dopravy těží lidé z jednoduchého a cenově výhodného odbavení jednou jízdenkou u více dopravců. Mohou tak snadno kombinovat vlaky Českých drah, linkové autobusy i městskou hromadnou dopravu. Tím se stává veřejná doprava atraktivnější oproti cestě vlastním vozem. České dráhy jsou dnes zapojeny do 13 různých integrovaných dopravních systémů po celé České republice.

Zdroj:  Doprava