České dráhy se rozdělí na tři divize

25.05.2021 12:03

Vedení Českých drah začne v pondělí projednávat s odborovými organizacemi jednu z největších změn organizační struktury v historii firmy. Ta přinese zjednodušení řízení a také propuštění řádově stovek lidí. Velké změny se dotknou také systému údržby, firma začne nabízet své opravárenské kapacity i jiným dopravcům.

„Základní změnou je rozdělení do tří divizí, každá bude rozdělena na tři oblasti. Ty se už nyní nebudou různě překrývat, ale budou pro všechny divize shodné,“ řekl předseda představenstva Českých drah Ivan Bednárik. Organizační změnu schválilo v týdnu představenstvo dopravce.

Velké zeštíhlení nastane u manažerských postů, zmizí jich celkem 30 %. „Pokud nechceme ztratit pětinu trhu v horizontu dvou let, je nevyhnutelné nastavit k 1. červenci novou organizační strukturu tak, aby byla rychlejší a přinesla úspory mzdových nákladů,“ řekl už dříve Bednárik ve videu pro zaměstnance. V něm také část lidí zkritizoval, že ne všichni zdaleka věnují pracovní dobu práci. „Rád bych touto cestou i pochválil velkou část lidí, kteří rád rychle pochopili vážnost situace a začali makat,“ dodal Bednárik.

Přirozené odchody

O nutnosti zeštíhlení a zjednodušení organizace mluví od svého nástupu, podobný krok řešil u ČD Cargo. Konkrétní počty a úspory chce ale představit až po finálním jednání s odboráři. Uvedl, že od začátku roku už firmu opustila dvě procenta zaměstnanců z celkového počtu 15 tisíc lidí a že počet propuštěných nepřesáhne tisícovku. „Z velké části půjde o přirozené odchody do důchodu,“ dodal Bednárik. Zda se propouštění a zeštíhlení dotkne pětičlenného představenstva, neuvedl. „To je dotaz na dozorčí radu, která o tom rozhoduje,“ dodal. Mluví se ale o tom, že z pěti členů dva odejdou.

Největší divize bude na osobní dopravu, do které přejde zhruba 10 tisíc lidí. Bude zaměstnávat všechny profese, které souvisejí s přepravou osob: od vozmistrů přes posunovače a strojvedoucí až po průvodčí a vlakvedoucí. Druhá divize má zatím pracovní název ČD Servis a bude řešit údržbu a opravárenství. Třetí bude mít na starost správu a údržbu majetku.

Změnou bude rozdělení i na tři geografické celky u každé divize, které budou u všech stejné. To dosud nebylo: například takzvané regionální správy majetku měly jiné pokrytí než regionální obchodní centra.

Kompetenční centra pro jeden typ vozidla

Velkou změnou nejen v organizaci, ale i přístupu k činnosti, bude oblast údržby. Kvůli ztrátě některých výkonů se podle Bednárika ukazuje, že některá depa nyní nemají dostatek práce jen na plnění zakázek Českých drah. Vzorovým příkladem je například Liberec, kde došlo ke ztrátě velké části výkonů. „V Liberci máme potenciál růstu, když budeme nabízet údržbu a servis i jiným dopravcům,“ podotkl Bednárik.

Jeho strategií tak je, aby všechna depa ČD uměla běžnou údržbu většiny vozidel, ale současně se specializovala na vyšší stupně oprav u jednotlivých typů. Vznikla by takzvaná kompetenční centra, v kterých by se opravy dělaly pro stejné typy vozidel z celé republiky i pro různé dopravce. „V Liberci se například nabízí takové kompetenční centrum pro motorové vozy Stadler RS1,“ dodal Bednárik. V myšlení Českých drah jde o zásadní změnu: dopravce často odmítal konkurenci vozy opravovat, protože to bral jako pomoc. „Je potřeba se na to dívat jako dobrou obchodní příležitost,“ dodal Bednárik.

Zdroj: Doprava