České dráhy zmodernizují 25 vozů

14.03.2017 14:35

 - Dalších 25 vozů určených pro dálkovou dopravu zmodernizuje národní dopravce vlastními silami v rámci Skupiny ČD. Zakázku dostane v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek napřímo dceřiná společnost DPOV, a.s. Za modernizaci a periodickou vyvazovací opravu vozů České dráhy zaplatí cca 400 milionů korun.

 

„Jestliže na to máme lidi, technické vybavení i zkušenosti, je správné využít vlastní volné kapacity a nezadávat tyto zakázky mimo Skupinu ČD,“ říká Milan Feranec, předseda Dozorčí rady ČD, a.s., která dala záměru zelenou na svém posledním zasedání. „České dráhy musí uvažovat ekonomicky a za své peníze chtít odpovídající kvalitu. DPOV podobné zakázky již úspěšně realizovalo, naposledy to byla modernizace asi třicítky vozů pro rychlíky,“ dodává.

 

Přímé zadání dceřiné společnosti je možné na základě § 155 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Přímé zadání je možné výhradně v případě přidružené osoby, která alespoň 80 % průměrného obratu ze všech služeb poskytovaných v předchozích 3 letech dosáhla ve vztahu k zadavateli nebo osobám, k nimž je zadavatel přidruženou osobou. Tuto podmínku DPOV, a.s., splňuje.

 

Celkem projde modernizací 25 klimatizovaných osobních vozů s rychlostí 200 km za hodinu. Jde o 21 vagonů řady Bmz s oddíly 2. třídy a 4 vozy řady Amz s oddíly 1. třídy a s business oddíly. „Vozy jsou určeny pro expresní spoje. Necháme renovovat sedadla, podlahy, chodbičky, představky i toalety. Dosazen bude elektronický informační a rezervační systém, Wi-Fi pro přístup k internetu a nové zásuvky 230 V s USB konektory. Součástí zakázky bude i provedení periodické vyvazovací opravy těchto vozů,“ upřesňuje rozsah prací Miroslav Kupec, člen Představenstva ČD, a.s., odpovědný za techniku, servis a majetek. Všechny modernizované vozy by měly mít České dráhy k dispozici od jízdního řádu 2018/2019.

Zdroj: Doprava