České firmy se stále více prosazují v zahraničí

16.04.2015 09:53

Loňské výsledky podniků českého železničního průmyslu potvrdily trend předcházejících let. Výrazně roste export těchto firem, díky kterému se jejich celkový obrat zvýšil na 84 miliard Kč. Podle informací z valné hromady Asociace podniků českého železničního průmyslu (ACRI) se firmám podařilo udržet objem výroby i zaměstnanost. V letošním roce bude asociace pokračovat v naplňování přijaté strategie se zacílením na kohezní politiku nového programovacího období, dokončení přijetí čtvrtého železničního balíčku a rekodifikaci zákona o drahách.

„Ke stabilním výsledkům našeho odvětví aktivně napomohlo svou činností i ACRI. Mezi nejvýznamnější milníky a pozitiva loňského roku patří především úspěšné realizace několika akcí: Žofínského fóra na téma železniční doprava, ekonomické diplomacie v Turecku a Rusku, Národního vlaku do Berlína a prezentace na InnoTransu 2014,“ uvedl předseda předsednictva ACRI Tomáš Ignačák.

Tři základní pilíře činnosti

Činnost ACRI se opírá o tři základní pilíře: lobbing, proexportní podporu a centrum technické normalizace. „V loňském roce asociace svou činností potvrdila, že se stala aktivním sdružením, respektovaným a uznávaným představitelem a partnerem v oboru v České republice i v zahraničí. Zástupci ACRI se účastní odborných debat Evropské komise týkajících se čtvrtého železničního balíčku a jsou dlouhodobě aktivní na zasedáních UNIFE,“ konstatovala generální ředitelka ACRI Marie Vopálenská. Uskutečnilo se také setkání se senátory z podvýboru pro dopravu a energetiku výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, na kterém se zákonodárci seznámili se studií Česká železnice. Valná hromada stanovila zásadní cíle asociace pro rok 2015.

Především se zaměří přípravu kohezní politiky pro nové programovací období po roce 2014 s cílem maximalizovat podporu oblasti modernizace a rozvoje železniční a kolejové dopravy v ČR. Druhou oblastí je dokončení přípravy rekodifikace nového zákona o drahách. V neposlední řadě je nutné finalizovat čtvrtý železniční balíček, který se bude zabývat liberalizací trhu v domácí osobní dopravě nebo postavením regulátora trhu na národní a evropské úrovni. Čtvrtou oblastí jsou evropské normy a technické specifikace pro interoperabili­tu (TSI).

Chystá se kniha o historii průmyslu

Kromě výhledů do příštích let je rok 2015 pro asociaci ACRI příležitostí podívat se do historie. ACRI totiž existuje právě 20 let. Proto iniciovala a zastřešuje knihu o stoosmdesátileté historii železničního průmyslu na území dnešní České republiky. Na přípravě se podílí kolektiv autorů v čele s železničním historikem Karlem Zeithammerem. Část publikace bude zahrnovat i současnou produkci firem ACRI.

Zdroj: Doprava