Česko s Německem začne projednávat elektrifikaci

22.01.2015 09:07

- Desetiletí stále opomíjená otázka propojení Německa a České republiky tzv. západním koridorem, se dostane k jednání už 12. února tohoto roku. Železniční koridor: Plzeň – Domažlice – Schwandorf – Mnichov, začne řešit náměstek hejtmana Plzeňského kraje Jaroslav Bauer a člen německého spolkového sněmu a místopředseda výboru pro dopravu Karl Holmeier.

V Mnichově tentokrát o nás s námi..

V závěru minulého roku tyto priority stvrdil podpisem i v memorandu s představiteli Bavorska ministr dopravy Antonín Prachař. Česká republika zatím kvalitní a rychlé železniční spojení západním směrem nemá, a Němci v posledních několika letech na Česko s urychlením vyprojektování vzájemného napojení železnic a silnic tlačí. V únoru se tak sejdou i ministři obou zemí, kteří se konkrétními body budou zabývat. Nejde přitom jen o propojení železniční, velkou prioritu má Bavorsko i v silniční dopravě s Českou republikou.

Bavorsko chce železnici do roku 2030 mít kompletně v provozu, nyní dle Holmeiera záleží na vládě v Česku, jak se k tomuto bodu postaví. Západní koridor s Německem by byl zajímavý i z jiného pohledu, především v napojení na zcela nový koridor od Schwandorfu na Norimberk a Mnichov. Deutsche Bahn zde hodlá na zdvoukolejnění trati investovat až 350 milionů EUR, v Česku by pak zvýšení kapacity a přidáním jedné další koleje, nemají stavební náklady přesáhnout 110 milionů EUR. Pokud se ministři v únoru dohodnou, začne příprava rozsáhlého projektování před započetím možných stavebních prací.

Rezoluce, kterou podepíší politici a zástupci hospodářských komor Plzeňského kraje, Dolního Bavorska a Horní Falce, odejde v příštích dnech českým a bavorským ministerstvům a parlamentům. Plán spolkových investic by měl být uzavřený do poloviny roku. Pokud tam zmíněné akce budou, česká strana bude muset reagovat.

Zdroj: Doprava