Český nákladní dopravce AWT je součástí skupiny PKP CARGO

01.06.2015 13:51

– Polská dopravní společnost PKP CARGO dokončila převzetí 80 procent akcií Advanced World Transport, druhého největší provozovatele železniční nákladní dopravy v České republice a jednoho z největších soukromých dopravců v Evropě. Hodnota transakce je přibližně 103 milionu eur. PKP CARGO tím významně posiluje svou strategickou pozici v regionu jako vysoce integrovaného logistického operátora s evropským pokrytím.

Nákup akcií v AWT je jednou z největších zahraničních akvizic uskutečněnou polskou společností v posledních letech. Je to zároveň první akvizice skupiny PKP tohoto typu v historii. Současně jde také o také druhou největší polskou investici v České republice vůbec. Podpis smlouvy a úhrada dohodnuté ceny 103,2 miliónů eur je vyvrcholením procesu akvizice, který vyžadoval schválení od antimonopolních úřadů v Polsku, Německu, na Slovensku a v České republice. Touto transakcí PKP CARGO výrazně posílila svoji pozici na trhu a růstový potenciál dopravního koridoru Sever-Jih.

„Investice do AWT je průlomem v naší strategii mezinárodní expanze. Česká republika je branou na jih Evropy. Díky akvizici společnosti AWT budeme moci ještě lépe využít strategického umístění Polska, zejména Slezska, k rozvoji nových tras a k realizaci komplexních logistických a dopravních služeb v baltsko-jaderském koridoru ze Severního moře“, říká Adam Purwin, předseda představenstva společnosti PKP CARGO.

„Příběh společnosti AWT pokládám za velký úspěch. Z lokální dopravní společnosti se postupně podařilo vybudovat respektovanou železniční skupinu s mezinárodními ambicemi. Když AWT začala být z našeho investičního pohledu zralá k prodeji, objevila se řada zájemců a my jsme se rozhodli vybrat polského národního dopravce PKP CARGO, který jako strategický a důvěryhodný partner z oboru dokáže pro AWT nejlépe zajistit dlouhodobý rozvoj,“ říká Zdeněk Bakala, prodávající většinový akcionář AWT.

Uzavřením transakce získává PKP CARGO skokový nárůst podílu na českém trhu na 10 procent. To je důležité vzhledem k tomu, že Česká republika je devátým největším trhem v Evropě, pokud jde o železniční nákladní dopravu. Zde se protínají hlavní dopravní kontinentální trasy. Přítomnost PKP CARGO na tomto trhu znamená větší možnosti přilákat nové zákazníky a zajistit lepší služby již prováděných převozů do České republiky a dále na jih Evropy. PKP CARGO tak získává přístup k terminálu v Ostravě-Paskově, který se nachází 60 kilometrů od hranic se Slovenskem a 25 km od polských hranic. Je to brána k důležitým bodům na mapě Evropy a znamená šanci pro ještě dynamičtější rozvoj intermodální dopravy prováděné PKP CARGO.

Prodejci 80 procentního podílu podílu v Advanced World Transport byli Zdeněk Bakala a The Bakala Trust. PKP CARGO získalo na základě smlouvy podepsané 28. května tohoto roku do vlastnictví 60 tisíc akcií základního kapitálu AWT, což garantuje 80 procentní podíl na celkovém počtu hlasů na valné hromadě akcionářů. Zbývajících 20 procent podílu v české společnosti AWT drží společnost Minezit SE, s níž PKP CARGO podepsalo smlouvu upřesňující podrobně vztahy akcionářů (akcionářská smlouva). Dohoda z prosince 2014 upravuje harmonogram případného odkupu zbývajících akcií v AWT společností PKP CARGO.

Zdroj: Doprava