Cestujícím na horním nádraží v Litoměřicích slouží opravená výpravní budova

16.07.2018 10:17

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dnes slavnostním přestřižením pásky uvedla do provozu opravenou výpravní budovu na litoměřickém horním nádraží. Objekt prošel zásadní opravou, která navázala na už dokončenou kompletní rekonstrukci kolejiště. Tím se završila celková modernizace železniční stanice i jejího bezprostředního okolí.
 

„Tato akce byla jednou z nejvýznamnějších oprav realizovaných SŽDC v Ústeckém kraji a naplnila tak dlouhodobé požadavky ze strany města Litoměřice a objednatele dopravy – Ústeckého kraje. Opravená budova přispívá k významnému zlepšení kultury cestování v regionální dopravě na důležité spojnici Litoměřic s Lovosicemi a Českou Lípou. Celkové náklady na opravu dosáhly 11,5 milionu korun,“ uvedl Tomáš Drmola, náměstek generálního ředitele SŽDC pro správu majetku. Stavební práce trvaly rok a skončily letos v červnu.

Výpravní budova se nachází na okraji památkové zóny, a proto SŽDC při realizaci oprav úzce spolupracovala s městem Litoměřice s cílem vytvořit co nejpříjemnější prostředí pro cestující, kterých stanicí Litoměřice horní nádraží projde denně přibližně 1 900. Komplexní oprava budovy z roku 1898 zahrnovala obnovu historické fasády, výměnu výplní otvorů a opravu nástupištního přístřešku a monumentálního vstupního schodiště. Zásadně se změnil interiér odbavovacích prostor včetně nových veřejných WC. Práce dále zahrnovaly výměnu dlažeb a povrchů, osvětlení a informačního a orientačního systému. Samozřejmostí je plná bezbariérovost železniční stanice, a to díky úpravě dispozic odbavovací haly a WC pro handicapované s možností využití euroklíče.

V opravené výpravní budově slouží cestujícím odbavovací hala s prodejními prostory jízdních dokladů, veřejné WC a restaurace, své pracoviště zde mají i výpravčí SŽDC. V nadzemních podlažích je bytová část s nájemníky. Město Litoměřice umístilo v odbavovací hale informační panel s přehledem místního kulturního dění. Na své obsazení ještě čeká komerční prostor přiléhající k odbavovací hale, kde se prozatím nepodařilo najít partnera. Vhodný je například pro prodejnu tisku nebo drobného občerstvení.

V Ústeckém kraji SŽDC také letos dokončila práce na fasádách výpravních budov v železničních stanicích Velké Březno a Mlýny. Zároveň se předpokládá zahájení oprav výpravních budov ve Štětí, Dolním Žlebu a další významné výpravní budovy na trati 072 Litoměřice město, a to v návaznosti na výstavbu parkovacího domu pro úschovu kol.

Zdroj: Doprava