Cestujícím slouží opravená výpravní budova v Kuřimi

19.12.2018 12:08

Výpravní budova železniční stanice Kuřim se po rozsáhlé modernizaci stala skutečně reprezentativní vstupní bránou do tohoto města na Brněnsku. Stavba trvala přibližně rok, během prací se výrazných změn dočkal jak její exteriér (fasáda, střecha, okna nebo dveře), tak i interiér. Rekonstrukci provedlo sdružení s názvem HSM + ChT – Rekonstrukce VB Kuřim, které tvořily společnosti Hroší stavby Morava a Chládek a Tintěra, Pardubice, celkové náklady dosáhly 19,7 milionu korun. Investorem byla Správa železniční dopravní cesty (SŽDC).


Železniční stanicí Kuřim projde denně průměrně 3200 cestujících, což toto nádraží řadí na počátek deváté desítky žebříčku nejvytíženějších českých a moravských nádraží. Rekonstrukce výpravní budovy navázala na již v roce 2014 realizovanou část stavby bezbariérových přístupů a zpřístupnění podchodu ze severní části města, která byla tehdy provedena v součinnosti města Kuřim, Českých drah a SŽDC. Loni zahájila správa železnic rekonstrukci samotné výpravní budovy, čímž plynule navázala na dokončenou modernizaci staniční části.

Rekonstrukce budovy zahrnovala úpravy vnitřních prostor sloužících pro čekání a odbavení cestujících, tedy nádražní haly a pokladen, dále dispoziční úpravy pracovišť a zázemí drážního personálu. Vedle pokladen nově vznikla místnost pro doplňkové služby pro cestující se vstupem z nádražní haly, ve které má zájem umístit své infocentrum město Kuřim. Další práce v interiéru souvisely zejména s obnovou povrchů, instalací inženýrských sítí a technických zařízení objektu.

Vnějšího vzhledu budovy se dotklo zejména provedení fasády se zateplením, nový nátěr střechy a výměna oken a dveří umožnily optimalizaci hospodaření s energiemi v celé budově. Rekonstrukcí prošla vnější předložená schodiště na uliční straně budovy a zpevněná plocha ze strany od kolejiště včetně přístřešků. Podél budovy na straně ke kolejišti bylo instalováno podélné zábradlí a dřevěná lamelová stěna, díky níž se zvýšila bezpečnost cestujících.

Použití dřevěných prvků na podhledy přístřešků vyplynulo z respektování původního materiálového řešení budovy z 50. let minulého století, které chtěl architekt zachovat. Z toho vzešel i jeho návrh na provedení dělicí stěny na zpevněné ploše mezi budovou a kolejištěm z dřevěných lamel.

Zdroj: Doprava