ČR má uvést pravidla o bezpečnosti železnic do souladu s EU

04.05.2015 09:26

– Česká republika dostala dva měsíce na to, aby svá pravidla o bezpečnosti železnic uvedla do souladu s pravidly evropskými. Uvedla to Evropská komise, která upozornila, že pravidla související s úkoly inspekčních orgánů měla platit od dubna 2006. Řízení v této věci zahájila komise loni, nyní poslala do Prahy takzvané odůvodněné stanovisko. Pokud Česko nezareaguje uspokojivým způsobem, může věc skončit až u Soudního dvora EU.

Obdobným způsobem komise ČR, ale také Lucembursko, Polsko a Portugalsko požádala, aby plně uplatnily pravidla EU týkající se propojení vnitrostátních rejstříků silniční dopravy. Právní úprava úkolů drážní inspekce se týká povinnosti zahájit vyšetřování v konkrétní lhůtě, zasílání závěrečné zprávy o vyšetřování a určení doporučení, která mají být přijata. Komise dnes připomněla, že účelem právních předpisů EU o bezpečnosti železnic je vytvoření společného přístupu, aby železniční sítě v unii byly stabilně vysoce bezpečné.

Evropská pravidla zavádějí bezpečnostní požadavky na železniční systém a stanoví role a povinnosti železničních podniků a provozovatelů infrastruktury, společný regulační rámec pro bezpečnost, společné zásady řízení a dozoru nad bezpečností železnic a nezávislé vyšetřování nehod.

Česko má také společně s třemi dalšími zeměmi také dva měsíce na provedení evropských právních předpisů týkajících se propojení rejstříků silniční dopravy. EU jimi chce zajistit, jednotná kritéria pro možnost stát se provozovatelem silniční přepravy a podnikat v dopravě.

Zdroj: čtk