CZ LOKO dokončila dodávku pro Itálii

06.08.2018 18:02

Společnost CZ LOKO dokončila dodávku pěti lokomotiv řady EffiShunter 1000 italské firmě Mercitalia Shunting & Terminal, která patří do skupiny národního dopravce Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. V Itálii získala firma současně klíčový certifikát, který má umožnit posunovacím lokomotivám průnik na další trh. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

Podle Josefa Gulyáse má poslední dodávka pěti lokomotiv i symbolický význam. „Ačkoliv CZ LOKO dodalo na italský trh bezmála 60 lokomotiv různých řad, jednalo se vždy o modernizace. Nyní se poprvé povedlo uspět s novostavbou, splňující náročné evropské normy TSI,“ řekl Gulyás.

Nové lokomotivy byly dodány do depa v Udine, postupně je budou využívat v logistických centrech v Miláně, Ravenně a Livornu. Od konce roku 2018 plánují italské dráhy i nasazení lokomotiv i při traťové službě.
Podle Gulyáse jsou lokomotivy vybaveny například protipožárním a zabezpečovacím systémem BL3. Tyto úpravy spolu s certifikátem TSI nakonec v krátké době umožnily italské Národní agentuře pro bezpečnost železnic (ANSF) udělit typu EffiShunter 1000 schválení pro posunovací službu na celé síti provozované správcem národní infrastruktury Rete dFerroviaria Italiana (RFI). „Důležité bylo získání jak typového schválení od Drážního úřadu, tak mezinárodně uznávaného certifikátu TSI, který vozidlu udělil Výzkumný Ústav Železniční jako notifikovaná osoba.

Právě tento klíčový dokument umožňuje zrychlené schválení ve všech zemích Evropské unie. Dokazuje totiž shodu produktové řady EffiShunter 1000 se zásadními evropskými normami,“ uvedla firma v tiskové zprávě.

Díky tomu nemusí projít lokomotiva v jednotlivých zemích schvalovacím řízení v plném rozsahu, ale jen v rámci národních specifik. O schválení v Itálii jako první informoval server iDnes.cz

EffiShunter 1000 je čtyřnápravová lokomotiva s asynchronním přenosem výkonu (AC/AC). Díky individuálně řízenému výkonu trakčních motorů dosahuje vysokého výkonu a současně se tím snižuje spotřeba, provozní náklady, emise a hluk. Maximální rychlost činí 100 km/h, konstrukce pojezdu ovšem vyhovuje rychlostem vyšším. Společnost CZ LOKO plánuje na platformě EffiShunter 1000 postavit nový základ svého výrobního portfolia, který v budoucnu zcela nahradí modernizace starších lokomotiv.

Zdroj: Doprava