Další nestabilní násep

05.09.2018 13:34

Správě železniční dopravní cesty dělá starosti další násep. Nachází se na výjezdu z České Lípy na Nový Bor (trať 080) u zastávky Česká Lípa střelnice; vlaky zde musejí projíždět rychlostí pouhých 10 kilometrů v hodině.

„Došlo k poklesu nivelety koleje vlivem nestability železničního spodku (náspu),“ uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Správa železnic na problematickém úseku, který je dlouhý 300 metrů, provádí průzkum náspu a současně pracuje na zadání projektové dokumentace. Podle Tesaře tak nelze zatím odhadnout náklady, práce by nicméně měly začít příští rok v prvním pololetí.

Do té doby ale může vlakový ruch na frekventované trati ustat zcela. „Denně provádíme kontrolu, týdně pak přesné měření. Pokud bychom zjistili posun nebo pokles tratě, zastavíme na ní provoz,“ doplnil Tesař. Uzel Česká Lípa prošel v minulých letech miliardovou modernizací, zmíněného úseku se ale netýkala.

Situaci na místě prověřoval i Drážní úřad. „Provozovatel dráhy o vzniklé situaci ví, proto ji také trvale monitoruje a provádí zde práce pro udržení polohy kolejí (podbíjení), zrovna tak došlo k omezení rychlosti vlaků. Celou záležitostí se budeme zabývat i nadále,“ sdělil jeho mluvčí Martin Novák.

Zdroj: Doprava