Další přepínání na střídavý proud. SŽ soutěží úsek ze Vsetína na hranice se Slovenskem

29.10.2023 12:48

Správa železnic začala s přípravou přepínání další trati ze stejnosměrného proudu na střídavý. Tento týden vypsala soutěž na konverzi 22 kilometrů dlouhého úseku ze státní hranice se Slovenskem do Vsetína. Odhadovaná cena je 1,638 miliardy korun.

„Po fázi projektování a získání stavebního povolení, která by měla trvat jeden rok, je plánována vlastní realizace stavby v letech 2025–2026. Předpokládané termíny budou závislé na termínu uzavření veřejné soutěže a podpisu smlouvy,“ řekl mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda.

Přepínání stejnosměrné napájecí soustavy na střídavou zatím postupuje pomalu. Hotový je úsek Nedakonice – Říkovice na trati z Přerova do Břeclavi. „Zpracováváme záměr projektu také pro navazující úsek Hranice na Moravě – Vsetín, kde se realizace očekává v letech 2027–2029. A dále se připravuje konverze navazující na již hotovou konverzi v úseku Nedakonice – Říkovice, konkrétně půjde o úseky Říkovice – Hranice na Moravě a Hranice na Moravě – Polanka nad Odrou. Zde budou termíny realizace teprve stanoveny,“ dodal Gavenda.

Zdroj: Doprava