Další vozy z polského programu podpory KD

17.07.2020 11:13

Z Tatravagónky byly vyexpedovány další nečlánkové 80stopé kontejnerové vozy, tentokrát pro společnost Duisport Agency Polska.

Jedná se o dlouhodobě vyráběný oblíbený typ vozů řady Sggnss, kterých Tatravagónka vyrobila již okolo 4 000, tentokrát ovšem pro nového zákazníka, a to společnost Duisport Agency Polska, jež si objednala 17kusovou sérii. Jejich přepravu od výrobce do německého Duisburgu zajistila na slovenském úseku společnost ZSSK CARGO, v ČR a Německu pak společnosti skupiny DB Cargo.

Jde o jednu z mnoha zakázek podpořených programem podpory, na jehož základě by mělo být 50 % způsobilých nákladů pokryto z Fondu soudržnosti EU přes velmi velkorysý polský program podpory kombinované dopravy, vypsaný v rámci POIiŚ 2014 - 2020 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, podrobně popsaný v ŽM 11/19). V tomto případě ji tedy přes polskou dceřinou společnost dokonce využil německý subjekt, jelikož Duisport agency je provozovatelem vnitrozemského přístavu v Duisburgu.

Zdroj: Doprava