DB chtějí být štíhlejší

30.09.2015 10:02

Společnost Deutsche Bahn (DB) spouští rozsáhlý restrukturalizační program, díky němuž se chce lépe připravit na budoucnost. Cílem je vytvoření štíhlejší, rychlejší a efektivnější společnosti, která se více zaměří na zákazníky. „Štíhlejší management a firemní struktury nám spolu se zvýšeným zájmem o přání a potřeby zákazníků umožní se úspěšně vypořádat s neustále se měnícími výzvami v oblasti přepravy a logistiky,“ řekl generální ředitel společnosti DB Rüdiger Grube.

Reorganizační program tvořený šesti body schválila dozorčí rada akciové společnosti DB AG. Za prvé se počet členů představenstva společnosti sníží z osmi na šest. Za druhé společnost DB Mobility Logistics AG se sloučí s akciovou společností DB AG, holdingovou společností koncernu. Dále dojde k přerozdělení současné divize Technologie a životní prostředí. Sektory Technologie, Systémové technologie DB a Řízení kvality a bezpečnosti budou převedeny pod novou divizi Infrastruktura, služby a technologie, zatímco Nákup a IT (CIO) budou převedeny pod divizi Finance a controlling, Životní prostředí pak pod novou divizi Hospodářství, právo a shoda s předpisy. Odpovědnost za sekci Udržitelnost přejde na předsedu představenstva a generálního ředitele.

DB Schenker Rail přejde do divize Doprava a transport

Bude také pozměněno rozdělení povinností v představenstvu. Jedním z klíčových aspektů této změny bude silnější provázání aktivit integrované železniční dopravy v Německu, než tomu bylo doposud. Společnost DB Schenker Rail nově přejde do divize Doprava a transport, kam již patří společnosti DB Long Distance, DB Regio a DB Sales. „To nám umožní se ještě více zaměřit na železniční provoz u nás v Německu, což od nás německá veřejnost právem očekává,“ říká Rüdiger Grube. Servisní funkce a interní služby DB budou reorganizovány a sloučeny do tzv. Globálního centra služeb DB (DB Global Service Center) se zaměřením na transparentnost, úspornost a efektivnost. Společnosti DB Arriva a DB Schenker Logistics získají možnost případné částečné privatizace, která umožní posílení strategického rozvoje a financování dalšího růstu. „Transformace byla zahájena 1. srpna. Ačkoliv jsme se rozhodli zmodernizovat struktury Deutsche Bahn, naším cílem i nadále zůstává realizování strategie DB2020,“ uvedl Rüdiger Grube. Nově schválená opatření zahrnují dodatečné úspory na úrovni centrály koncernu ve výši 100 milionů € oproti původnímu plánu. Přičtou-li se k těmto úsporám již dříve schválená opatření, dosáhne výše úspor hranice 700 milionů € na úrovni samotné centrály koncernu do roku 2020.

Negativní dopad stávek i počasí

Během prezentace hospodářského výsledku za první pololetí roku 2015 Rüdiger Grube uvedl, že opakované stávky německého Odborového svazu strojvůdců (GDL), k nimž docházelo po dobu několika měsíců, a nepřízeň počasí v podobě opakovaných silných bouří měly na společnost Deutsche Bahn velmi negativní dopad. „Stávky si vyžádaly extrémní trpělivost našich zákazníků, nezměrné úsilí, čas a energii našich zaměstnanců a společnost připravily o významné příjmy,“ uvedl Grube. „Negativní dopad stávek v letech 2014 a 2015 na tržby DB lze vyčíslit částkou přesahující 500 milionů €,“ upřesnil. Tržby společnosti vzrostly oproti stejnému období uplynulého roku o 1,3 procenta (266 milionů €) na 20 miliard eur. „S naším hospodářským výsledkem za první pololetí nemůžeme být spokojeni,“ konstatoval Richard Lutz, finanční ředitel společnosti. „Jsme však přesvědčeni, že nyní, po skončení stávek, budeme schopni dosáhnout celoročního zisku (před úroky a zdaněním) ve výši dvou miliard €. Naším záměrem je využít tato již zavedená, ale i další připravovaná opatření k získání prostředků pro kvalitní financování naplánovaných investic, růstu a digitalizační kampaně.“

Počet cestujících využívajících DB klesl v prvním pololetí o 1,6 procenta (o 16 milionů osob) na celkových 985 milionů. Pokles cestujících na dlouhé vzdálenosti byl méně výrazný (1,2 %) než pokles v regionální a místní přepravě (2,8 %). Stávky a nepřízeň počasí měly nepříznivý dopad také na nákladní železniční dopravu. Počet tunokilometrů (tkm) klesl v prvním pololetí roku 2015 o šest procent z 52 miliard na 48,9 miliardy €. Logistika společnosti DB Schenker zaznamenala v prvním pololetí tohoto roku růst. Počet zásilek přepravených pozemní přepravou stoupl oproti stejnému období v roce minulém o 3,8 procenta, letecká přeprava zaznamenala růst o 1,1 procenta a smluvní logistika dokonce o 16,6 procenta. Pokles v první polovině roku 2015 vykázala pouze ná-mořní nákladní přeprava, a to o 3,5 procenta.

Zdroj: Doprava