Do Židlochovic se po čtyřiceti letech vrací pravidelná osobní doprava

03.12.2019 14:30

V neděli 15. prosince vyjedou první pravidelné vlaky na obnovenou trať z Hrušovan u Brna do Židlochovic. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) provedla její celkovou rekonstrukci spojenou s elektrizací. To umožnilo zavedení přímých vlaků z krajské metropole. Cestujícím ve stanici Židlochovice budou sloužit dvě nová nástupiště, v Hrušovanech u Brna pak vzniklo jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště. Všechna mají nástupní hranu v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. 

Provoz na tříkilometrové odbočce z hlavní tratě Severní dráhy císaře Ferdinanda byl zahájen v roce 1895. Důvodem výstavby byla především obsluha cukrovaru v Židlochovicích. Přestože i osobní doprava hrála v určitých obdobích významnou roli, její význam postupně upadal. Přeprava cestujících tak byla ukončena již v roce 1979, nákladní doprava se zde udržela přibližně do poloviny 90. let. 

Židlochovice patří mezi významné přestupní uzly v integrované dopravě Jihomoravského kraje, proto jeho vedení usilovalo o obnovení provozu na trati do Hrušovan a provedení všech úprav, které by umožnily zavedení přímého vlakového spojení s Brnem. Součástí projektu tak byla rovněž elektrizace a potřebná změna konfigurace kolejiště ve stanici Hrušovany u Brna. Nejvyšší rychlost na obnovené trati bude 80 km/h.

K předání staveniště došlo v závěru loňského liZ dobře zachovalého železničního svršku včetně kolejí. Ve stanici Židlochovice se postavila dvě nová vnější nástupiště o délce 170 m. Z nástupiště u koleje č. 1 je zde tzv. přestup hrana-hrana na autobusy obsluhující nově vybudovaný přestupní terminál.

Dvě nová nástupiště, a to opět s délkou 170 m, vznikla v Hrušovanech u Brna. Konkrétně jde o jedno ostrovní a jedno vnější, které se nachází před výpravní budovou. Přístup na nové ostrovní nástupiště je schodištěm a výtahem ze stávajícího podchodu.

Zrekonstruovaly se dva železniční přejezdy a jeden přechod pro pěší. Bezpečný provoz zajišťuje nové zabezpečovací zařízení 3. kategorie, které je uzpůsobeno pro dálkové ovládání z centrálního dispečerského pracoviště v Přerově.

Technicko-bezpečnostní zkouška se na obnovované trati uskutečnila 7. listopadu. V současné době dochází k zapojování definitivního zabezpečovacího zařízení. Stavební práce budou pokračovat do konce března příštího roku. Zbývá ještě provést některé terénní úpravy nebo úklidové a dokončovací práce.

Projekt Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna – Židlochovice je spolufinancovaný EU v