Dopravci i kraje mohou žádat o miliardy na nové soupravy

27.11.2017 20:10

 

O podporu z evropských fondů se mohou ucházet jak jednotliví železniční dopravci, tak i kraje, které regionální železniční dopravu na svém území objednávají a inancují. Dosud u nás většinu vlaků objednávaných kraji zajišťují České dráhy zcela bez soutěže na základě desetileté smlouvy z roku 2009. Stát ustoupil požadavku některých krajů a otevřel nakonec dotace i pro ty, kteří s drahami nemají smlouvu vysoutěženou. „Chceme z evropských prostředků co nejvíce podpořit pořízení nového vozidlového parku na železnici včetně regionálních linek. Proto jsme tento program krajům otevřeli a řešili s Bruselem nastavení podmínek pro čerpání dotací,“ vysvětlil mluvčí ministerstva Tomáš Neřold.

            Ministerstvo dopravy jakožto Řídící orgán OPD 2014–2020 vyhlásilo výzvu pro předkládání projektových žádostí na pořízení železničních kolejových vozidel ve speciickém cíli programu, kterým je „vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy prostřednictvím modernizace dopravního parku“.

? Podpora železnice

 

Projektové žádosti bude možno podávat prostřednictvím portálu ISKP2014+ v období  do 29. 6. 2018. Cílem je podpořit rozvoj dotované regionální železniční dopravy, která je objednávána v závazku veřejné služby. Podpora bude poskytována ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů. Vozidla pořízená z dotace budou moci být provozována na celém území České republiky. Budou muset splňovat přísné požadavky na kvalitu cestování.

            Cílem je zvýšit komfort na železnici a posílit konkurenceschopnost osobní železniční dopravy. V případě výrazného převisu zájmu žadatelů a předložení dostatečného počtu kvalitních projektů jsme připraveni dále navýšit alokaci pro tuto oblast a vyhlášení dalších výzev. Se soutěží jsou nejdále v Jihomoravském kraji, který chce jít cestou, že vozy bude mít ve svém vlastnictví a pronajímat je bude dopravcům. Soutěž už běží. Předběžné oznámení vypsal Ústecký kraj.

Zdroj: čtk