Dopravci musí za určitých podmínek používat zabezpečovač ETCS již od srpna

19.06.2024 15:35

Dopravci na hlavních železničních tratích budou už od 1. srpna povinni používat nový evropský zabezpečovač ETCS, a to při splnění tří podmínek. Traťový úsek bude vybaven tímto systémem, lokomotiva bude mít mobilní část ETCS a strojvedoucí absolvuje patřičný výcvik. Novinářům to řekl ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář po pondělním jednání komise k zavádění ETCS v Česku. Výhradní provoz s ETCS má začít na 1260 kilometrech koridorových tratí od ledna příštího roku, stát se ale snaží i v reakci na nedávnou tragickou srážku vlaků v Pardubicích zavádění nového systému urychlit.

Opatření podle Koláře umožní lepší vyhodnocení provozu s ETCS. "Opatření bude doplněné mapou traťových úseků, kde se bude muset používat ETCS," dodal Kolář. Mapa se podle něho bude operativně měnit s doplňováním dalších úseků.

Zlepšit bezpečnost české železnice má i zavádění jednoduššího zabezpečovacího systému ETCS stop na koridorových tratích, které jsou vybaveny ETCS a současně procházejí víc než půlroční výlukou. První zařízení tohoto typu, které umožní zastavení vlaku i během stavebních prací, nainstaluje Správa železnic (SŽ) v Lipníku nad Bečvou. Další pak na důležité železniční uzly, jako je například Česká Třebová, uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

ETCS stop podle Svobody nemá všechny funkce klasického ETCS, neumí například regulovat rychlost vlaku. Plní pouze roli okamžitého zastavení vlaku a je vázáno na projetí návěsti Stůj, řekl.

Zabezpečovací systém ETCS stop by v budoucnu mohl zabránit nehodám zapříčiněným projetím návěsti Stůj, podobné té, která se stala předminulý týden v Pardubicích. Zavádění systému ETCS stop je ale podle Svobody dlouhodobým projektem SŽ, nejde tedy o reakci na srážku osobního a nákladního vlaku v Pardubicích.

"Jestliže dojde k projetí návěsti Stůj, tak zde reaguje ETCS stop, byť zde bude výluka," uvedl Svoboda. Systém podle něj předejde situacím, kdy by kvůli stavebním pracím nebylo železniční zabezpečení v provozu.

V pardubickém železničním uzlu je systém ETCS nainstalovaný, zatím ale není aktivní. Do provozu by měl být uveden na podzim. Původní národní zabezpečovač byl přitom kvůli nedávné rekonstrukci odstraněn.

Podle ministra dopravy Martina Kupky provedla pracovní skupina Drážního úřadu šest zátěžových testů ETCS na různých částech železniční sítě. Poslední zátěžový test se podle Svobody uskuteční o víkendu na konci července na nejfrekventovanější české trati z Prahy přes Kolín do České Třebové.

Zavádění ETCS po Česku požaduje Evropská unie. Má sjednotit odlišné zabezpečovací technologie v jednotlivých státech EU. Jde o jeden z nejvýznamnějších projektů na české železnici, řekl Kupka. Náklady se budou pohybovat v desítkách miliard korun. Systém ETCS funguje jako nezávislý dohled nad vlaky, který automaticky zasáhne v okamžiku chyby strojvedoucího nebo při jiné nežádoucí situaci a nouzově zabrzdí vlak.

Zabezpečovacím systémem ETCS je v současnosti vybaveno přes 730 železničních vozidel českých dopravců, tedy asi třetina ze zhruba dvoutisícovky lokomotiv a dalších drážních vozidel, které mají mít zařízení instalované v roce 2030. Téměř 570 vozidel má systém už zapnutý.

Zdroj: dp