Dostane Bechyňka střídavé napětí?

07.12.2019 12:25

Kolem unikátní tratě z Tábora do Bechyně, takzvané Bechyňky, se v posledních dnech znovu rozhořela debata. Jde především o osud zdejšího napájecího systému.

Ředitel českobudějovického Regionálního obchodního centra Českých drah Jiří Kafka napsal v úvodníku posledního Železničáře, že „nejen Křižík by ocenil plány SŽDC, která v horizontu deseti let plánuje úpravu této trati včetně změny napájení ze současného napětí 1500 voltů stejnosměrných na proud střídavý.“ Dodal, že České dráhy tomu přizpůsobí svá vozidla.

Podle Správy železniční dopravní cesty ale o změně systému není rozhodnuto. „V první polovině letošního roku zadala SŽDC zpracování dokumentace záměru projektu Rekonstrukce trakčního vedení trati Tábor – Bechyně. Má především posoudit a následně vybrat jedno ze dvou možných technických řešení elektrické trakce,“ uvedla mluvčí Radka Pistoriusová.

Zmíněná dvě řešení jsou tato:
– Konverze na napájecí systém střídavého napětí 25 kV, 50 Hz z důvodu unifikace náhradních dílů i eliminace bludných proudů. Toto řešení by umožnilo využít k napájení trati stávající trakční napájecí v Chotovinách a ve Veselí nad Lužnicí.
– Zachování stávajícího systému napájení stejnosměrným napětím 1,5 kV z trakční měnírny Malšice, což by znamenalo i nutnost částečné rekonstrukce trakční měnírny v Malšicích.

„Výběr varianty nelze v tuto chvíli předjímat, bude o ní rozhodnuto na základě zpracování technického řešení obou variant,“ doplnila mluvčí. Správa železnic přitom chce brát v potaz i názor Jihočeského kraje, který se už dříve postavil za zachování „stejnosměru“. Chce totiž i nadále využívat zdejší historická vozidla.

Vybraná varianta by se měla dostat na ministerstvo dopravy v první polovině příštího roku. Samotná stavba by měla začít v letech 2023 – 2024.

K zahájení provozu na Bechyňce došlo v červnu 1903, u jejího zrodu stál konstruktér a vynálezce František Křižík. Současné trakční vedení bylo vybudováno v letech 1937 až 1938, je tak v provozu již přes 80 let a podle SŽDC je jeho rekonstrukce nezbytná. Bechyňka přitom nemusí být pro svou jedinečnost dle rozhodnutí ministerstva dopravy z prosince 2016 zahrnuta do procesu konverze české železniční sítě na 25 kV.

Krajním řešení přitom může být i úplné snesení trolejí a přechod na výhradně motorovou trakci.

Zdroj: Doprava