Dozvuky chyby strojvedoucího Arrivy v Rynolticích

23.06.2024 14:05

Lednové projetí návěsti zakazující další jízdu strojvedoucím společnosti Arriva vlaky v Rynolticích na trati z Liberce do České Lípy povede zřejmě ke změnám předpisů pro dopravce. Na základě vyšetřování mimořádné události Drážní inspekce vydala bezpečnostní doporučení na změnu právního předpisu. Cílem je jasná specifikace minimálního rozsahu seznámení se strojvedoucích s traťovými poměry na tratích, kde jezdí.

Vyplývá to ze závěrečné zprávy, kterou zveřejnila inspekce na svých stránkách. Předpis má například stanovit minimální počet projetí vymezené dráhy ve dne i v noci, současně pak stanovit evidenci a archivaci dokumentace, která by takzvané seznámení s traťovými poměry evidovala.

K události došlo letos 16. dubna u rychlíku R 1334 z Liberce do Ústí nad Labem v 18:55, vlak vjel do postavené vlakové cesty rychlíku 1333 jedoucího v opačném směru. Strojvedoucí včas zastavil, došlo jen k poškození výhybky.

 

„Moc to tam neznal“

V Rynolticích rychlíky nezastavují pro nástup cestujících, ale dochází zde pravidelně ke křižování vlaků. Podle svého vyjádření si strojvedoucí neuvědomil, že se jedná o stanici bez odjezdových návěstidel. „Stále jsem čekal, že se někde objeví, protože jsem měl v mysli vytěsněno, že tam nejsou. Bylo mi to divné, proto jsem se po minutí výpravní budovy stanice Rynoltice ověřil pohledem na display s tabelárním jízdním řádem o jakou se jedná stanici, kde jsem zjistil, že se jedná o stanici bez odjezdových návěstidel, ale v tuto chvíli jsem již uviděl výhybku, která nebyla přestavena pro moji jízdu,“ popsal strojvedoucí v závěrečné zprávě.

Z dat z rychloměru vyplynulo, že při jízdě od Křižan několikrát překročil maximální povolenou rychlost, což vysvětlil slovy, že „to tam moc neznal“. Seznámení s tratí proběhlo v jeho případě necelé dva měsíce před událostí. Na nedostatečné seznámení s tratí upozorňuje i závěrečná zpráva. I proto Drážní inspekce navrhla úpravu předpisů, aby byla jasná pravidla pro strojvedoucí v této oblasti.

Uvedené bezpečnostní doporučení nyní společně s DU analyzujeme a chceme vymezit oblasti, které jsou řešitelné metodicky ze strany Drážního úřadu jako opatření pro dopravce při posuzování jejich systému zajišťování bezpečnosti a které oblasti bude nutné řešit obecně závazným předpisem. S ohledem na záměr vlády nevytvářet zbytečnou administrativu a nezaplevelovat právní řád požadavky, které jsou řešitelné jiným způsobem, bude právní předpis navrhován v rámci těchto limitů,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Zdroj: dp