DPP připravuje stavbu nové vozovny Hloubětín, stavba začne možná letos

14.03.2021 13:57

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje stavbu nové vozovny Hloubětín, která bude zahrnovat zejména výstavbu nové deponovací
a opravárenské haly pro tramvaje i přestavbu zbylých částí areálu. Praha tak po více než 70 letech dostane novou, moderní vozovnu. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1,6 miliardy Kč. Výstavba potrvá necelých 26 měsíců a DPP by chtěl začít s její realizací ještě letos v návaznosti na dokončení nového energocentra, jehož stavba v současnosti probíhá. Tendr by měl být uveřejněn ve Věstníku veřejných v průběhu dnešního dne.

Aktuální veřejná zakázka se týká stěžejní části budoucí vozovny, její realizací DPP naváže na energocentrum, které v současnosti buduje. V rámci hlavní části stavby nové vozovny Hloubětín DPP postaví novou halu, která bude mít dvě části – deponovací s kapacitou až 61 vozů typu 15T a opravárenskou se šesti stanovišti a kapacitou až 12 tramvají typu 14T/15T. DPP je vybaví novou technologií pro údržbu nízkopodlažních tramvají. DPP kromě toho v areálu postaví dvě nové budovy pro ostatní provozy, ale také dokončí bourání několik zbylých objektů, které jsou určeny k demolici. Přestavbou projdou také komunikace, odstavné a parkovací plochy či plochy zeleně. Celá stavba bude rozdělena na tři etapy, výstavba by měla trvat necelých 26 měsíců. Poté bude areál v Hloubětíně kompletně dokončen a připraven k plnému provozu.

Zdroj: dpp