DPP začíná měnit problematické pryžové části u kol na tramvajích 15T

24.11.2019 13:07

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od zítřka s výměnou pryžového segmentu na kolech tramvají 15T. Vadné díly byly s velkou pravděpodobností příčinou několika vykolejení těchto tramvají v posledním roce.

Jde o díly, které už DPP testoval ve zkušebním provozu a v dlouhodobých testech ukázaly nejlepší výsledky. Použití schválil Drážní úřad. Testování probíhalo ve spolupráci s výrobce, společností Škoda Transportation. Zahájení montáže potvrdil mluvčí DPP Daniel Šabík.

DPP už za poslední rok otestoval celkem 9 různých pryžových odpružení od 4 evropských výrobců, každé z nich absolvovalo nájezd minimálně 50 tisíc kilometrů. Nejlepší parametry v testech vykazoval dva výrobky: od české společnosti AGA – Speciální technická pryž. Vlachovice a německého výrobce GMT Gummi-Metall-Technik GmbH Bühl, jejichž použití a nasazení do tramvají 15T schválil Drážní úřad.

Jeden pryžový segment stojí zhruba 150 korun, do jednoho kola jich DPP potřebuje 20. DPP má vytipováno 120 kol, kde je potřeba pryž vyměnit.

„Instalace nových pryžových segmentů do kol tramvají 15T potrvá v řádu několika týdnů, budou ji provádět naši technici v koordinaci s výrobcem. Povedlo se nám na to vyčlenit více kapacit, kromě vozoven Motol a Pankrác se do výměny zapojí i Opravna tramvají v Hostivaři,“ řekl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. Podle něj i nadále bude probíhat každodenní kontrola kol, aby si ověřili, že nové řešení plně funguje v běžném provozu.

Tramvaje 15T ForCity začaly pro DPP v Praze jezdit v roce 2011. Podobně jako předchozí generace velkokapacitních tramvají používají takzvaná skládaná kola, u kterých je kovová obruč oddělena od samotného náboje kola pryžovou vložkou či pryžovým segmenty. Tyto pryžové segmenty slouží zejména k odpružení a tlumení nárazů během jízdy tramvaje, tj. zvyšují jízdní komfort a snižují hlučnost. První skládaná kola používaly již tramvaje typu T1. U skládaných kol nicméně může v ojedinělých případech dojít k protočení pryžové vložky vůči obruči a v konečném důsledku, po sesednutí a degradaci pryžových segmentů, až k uvolnění obruče a její vychýlení bez ohledu na typ tramvaje. Podle DPP docházelo k tomuto jevu i u tramvají T3 a KT8N2.

Přehled hlavních technickoprovozních opatření zavedených DPP u tramvají 15T od výskytu prvních případů závad kol:
• Úprava předpisu údržby, zvýšení četnosti technických kontrol a proškolení provozních pracovníků jak spolehlivě rozpoznat tento typ technické závady, a jak postupovat při jejím odstranění (2015).
• Analýza závad a hledání příčin ve spolupráci výrobcem (2015 – 2016).
• Analýza pryžových segmentů ve spolupráci s ČVUT (2017).
• Testování 9 různých typů pryžových segmentů od 4 evropských výrobců (od
1. 3. 2018 do 31. 7. 2019).
• Nová série měření a analýz pryžových segmentů ve spolupráci s ČVUT se záměrem zjistit elektrické vlastnosti segmentů v závislosti na teplotě a tlaku (2019).
• Úprava řídícího software tramvají (2019):
◦ změna brzdné charakteristiky,
◦ algoritmu skluzové a smykové ochrany,
◦ změna momentu aktivace zajišťovací brzdy v závislosti na rychlosti,
◦ zákaz pískování pod nízkou rychlostí,
◦ zavedení včasné softwarové signalizace řidiči, pokud by došlo k vychýlení obruče kola nad maximální mez stanovenou DPP a výrobcem.

Zdroj: Doprava