Drážní úřad letos schválil celkem pět nových typů drážních vozidel

19.07.2016 11:13

Během prvního pololetí tohoto roku schválil Drážní úřad pět nových typů drážních vozidel. Ve všech případech došlo po posouzení k jejich schválení a vozový park na dráhách je tak opět o něco bohatší. Úřad se také zabýval žádostmi o schválení modernizací drážních vozidel, ty posuzoval celkem ve 42 případech.

 

Drážní úřad na základě zákona o dráhách schvaluje nové typy drážních vozidel a také se zabývá schvalováním modernizací těch stávajících. Posuzuje tak například technickou způsobilost vozidla, kontroluje systém řízení a zabezpečení nebo ověřuje, zda jsou dodrženy všechny požadavky předepsané v evropských a národních technických normách. „Pokud bychom shledali, že drážní vozidlo nesplňuje náležitosti, které jsou zapotřebí, jeho provoz bychom na našem území nepovolili. Takový případ nenastal a tak se vozový park na dráhách opět rozšířil,“ oznamuje ředitel Drážního úřadu Jiří Kolář.

 

Nejen nová, ale i modernizovaná vozidla logicky přispívají k větší bezpečnosti provozu na našich dráhách. „Parametry, které se mění u modernizovaných vozidel, musí být ve shodě s evropskými normami. Ty jsou samozřejmě dnes na vyšší úrovni než před deseti či patnácti lety,“ doplňuje ředitel Kolář. U speciálních pracovních vozidel je určitě motivací také to, že firmy ucházející se o subdodávky, se snaží nabídnout pokud možno to nejlepší, co se na trhu aktuálně nabízí. Zvyšují tím svou šanci, že se ke spolupráci na stavbě dostanou.

 

Mezi letos nově schválená drážní vozidla patří především bezbariérová tramvaj EVO1 společností PRAGOIMEX a.s. a VKV Praha s.r.o., dále čtyřnápravový cisternový vůz řady Zacns 98 m3 určený pro přepravu nebezpečných látek v kapalném stavu dle předpisu RID společnosti Legios Loco a.s., kolejová bruska typu SPML 16 společnosti HROCHOSTROJ a.s., speciální dvoucestné vozidlo typu U 1600 ZW určené pro posun vozů na vlečce společnosti TSR Czech Republic s.r.o. a speciální dvoucestné vozidlo typu U 400/6x4 s namontovanou pohyblivou pracovní plošinou pro práce na trolejovém vedení a výškové práce společnosti Elektroline a.s.

Zdroj: Doprava