Druhá kolej z Libně do Malešic má kladný posudek

06.10.2017 08:31

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) se po více než dvou letech posuzování vlivu na životní prostředí přiblížila stavbě zdvojkolejnění pražské trati mezi Libní a Malešicemi. Do budoucna by se měla zdvojkolejnit trať až do Hostivaře.

Specializovaná firma dokončila zpracování posudku stavby a jejího vlivu na životní prostředí, kde doporučuje ministerstvu životního prostředí stavbu povolit za dodržení určitých podmínek. Zatím na první etapu.

Z hlediska únosného zatížení je konstatováno, že realizace a provoz navrhované železnice nebude pro zájmové území představovat citelné zhoršení situace z hlediska únosného zatížení životního prostředí. Při hodnocení je třeba vycházet ze skutečnosti, že hustá síť železnic v zájmovém území funguje již dlouhá desetiletí,“ konstatuje posudek. Podle něj se v některých oblastech dokonce životní prostředí zlepší, dojde například ke snížení hlukové zátěže stavbou protihlukových stěn.

Zdroj: Doprava