Elektrizace Zlína dostala zelenou

19.09.2017 10:08

Zlín se v příštích letech zařadí jako předposlední krajské město mezi vyspělé železniční destinace, pokud se tedy jako měřítko vezme existence elektrické trakce. Projekt elektrifikacee tratě Otrokovice – Zlín – Vizovice aktuálně zdolal jednu z nejtěžších překážek, když mu ministerstvo životního prostředí po ročním posuzování dalo kladné stanovisko v procesu EIA.

Správa železniční dopravní cesty tak může u jedné z největších chystaných staveb přikročit k přípravě projektu. „Vypsání soutěže na zpracování projektové dokumentace plánujeme během měsíce,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. S vydáním stavebního povolení počítají železničáři v roce 2019, na přelomu let 2019 a 2020 by se pak v ideálním případě mohlo začít stavět. Hotovo by mohlo být do konce roku 2023.

SŽDC dnes celkové náklady na modernizaci 25 kilometrů tratě odhaduje na 12 miliard korun. Za to dojde například ke zdvoukolejnění tratě mezi Otrokovicemi a Zlínem, elektrifikaci střídavým napětím, kompletní přestavbě největších stanic včetně kolejiště (ve Zlíně vznikne nová výpravní budova) nebo výstavbě mimoúrovňových křížení. Jedno z nich v Otrokovicích bude mít fakticky podobu dvousetmetrového tunelu, když se koleje zavrtají pod třídu Osvobození.

Zdroj: Doprava