ERFA vyzvala k přímé podpoře vlastníků vagonů

02.04.2015 09:30

Evropská asociace nákladních železničních dopravců ERFA, která hájí zájmy nových soukromých provozovatelů železniční dopravy na evropském trhu, považuje za nezbytné modernizovat evropský železniční sektor, aby se stal skutečně atraktivní volbou pro zákazníky a cestující a sehrál klíčovou roli v evropském dopravním systému. Železnice se proto musí vypořádat s náročnými výzvami, jako je snižování ekologické zátěže, mimo jiné je nutné aktivně snižovat hlukovou zátěž.

Evropská unie v únoru připravila návrh revize systému poplatků za užívání železniční infrastruktury, který počítá s možností zvýhodnění tišších nákladních vagonů a vlaků a naopak penalizací hlučných vozů. ERFA se domnívá, že evropské dráhy potřebují životaschopná řešení, jež neohrozí konkurenceschopnost sektoru, nepovedou k nejrůznějším disproporcím na železničním trhu a – a to především – nepřispějí k návratu toků zboží zpět na silnici. „Jakékoli zvýšení nákladů pro provozovatele železniční dopravy bude mít negativní dopad na schopnost celého železničního sektoru uspět v přímém konkurenčním boji se silniční nákladní dopravou a jejími levnějšími službami. Pokud existuje seriózní zájem zbavit se kolon aut na silnicích a rostoucího znečištění způsobeného intenzivní silniční nákladní dopravou, musí fungovat podpora železnice na všech stupních,“ informuje ERFA ve svém stanovisku.

Technologická řešení pro snižování hladiny hluku, který způsobuje kontakt kol s litinovými brzdovými špalky s kolejnicemi, jsou v současné době již k dispozici. Není však dořešena otázka financování výměny za nové kompozitní LL-špalky. Program Connecting Europe Facility s prostředky vyčleněnými částečně i pro tyto účely je podle představitelů ERFA dobrým začátkem, nicméně nedokáže pokrýt zvýšené pořizovací i provozní výdaje. Ani navrhovaný bonus pro provozovatele tišších vagonů a vlaků není definitivním nástrojem, protože ani dlouhodobě nedokáže vykompenzovat vysoké náklady spojené s výměnou brzdových systémů.

Připravovaná změna výpočtu poplatků za užívání železniční infrastruktury podle ERFA rozhodně sektor dále neposune, přinejmenším z toho důvodu, že opomíjí realitu, ve které se pohybují nové železniční subjekty na trhu. Nezávislí soukromí provozovatelé železniční dopravy totiž nedisponují rozsáhlým parkem kolejových vozidel, takže často musejí spoléhat na pronájmy od třetích stran. V takovém případě mohou sot-va účinně ovlivnit, zda budou vagony vybaveny tiššími nebo hlučnějšími brzdovými špalky. Pokud se na trhu neobjeví dostatek moderních vagonů, budou navrhované bonusy nedosažitelné, navíc hrozí menším železničním podnikům s hlučnějšími vozy placení zvýšených sazeb. Samotným vlastníkům vagonů nebude nijak záležet na nákladné výměně brzdových systémů, pokud se tento prvek nestane rozdílovým v konkurenčním boji mezi nimi samotnými.

Nutná je přímá finanční podpora vlastníků vozů

ERFA navrhuje rychlý a účinný systém přímé finanční podpory pro vlastníky vagonů. Zkrátil by se čas výměny brzd, ubyla by administrativa, omezila by se nerovná soutěž mezi etablovanými státními železničními giganty a malými soukromými provozovateli a celkově by se podpořila konkurenceschopnost železničního sektoru vůči silniční dopravě. „Předešlo by se také extrémním opatřením, jako jsou zákazy nočního provozu hlučnějších vagonů, protože neřeší samotnou podstatu problému,“ uvádí se ve stanovisku asociace ERFA.

Zdroj: Doprava