Evropskou železniční agenturu povede Josef Doppelbauer

01.11.2014 09:00

Novým výkonným ředitelem Evropské železniční agentury ERA se stal bývalý technický ředitel výrobce kolejových vozidel Bombardier Josef Doppelbauer. Do čela ERA byl jmenován výkonnou radou agentury na zasedání ve Valenciennes 30. září.

Josef Doppelbauer ve svém předchozím působení ve vrcholovém managementu získal dostatek zkušeností s trhem kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy. Předsedal rovněž ERRAC, dozorčímu výboru pro evropský železniční výzkum. Nyní bude jeho úkolem transformovat Evropskou železniční agenturu z úřadu pro vytváření standardů interoperability a bezpečnosti do podoby univerzální instituce pro schvalování kolejových vozidel do provozu na evropské železniční síti a udělování bezpečnostních certifikací. V budoucnu by ERA měla navíc převzít odpovědnost za Evropský systém řízení železniční dopravy ERTMS. Agentura bude úzce spolupracovat s národními úřady pro bezpečnost na železnici.

ERA by měla pomoci zefektivnit železniční dopravu

Výkonný ředitel CER Libor Lochman jménem členů Společenství evropských železnic a infrastrukturních podniků uvítal Josefa Doppelbauera jako nového šéfa ERA. „Očekáváme, že plně porozumí potřebám celého železničního sektoru v celém rozsahu působnosti agentury – od schvalování kolejových vozidel přes bezpečností certifikace až po ostatní záležitosti provozu a údržby sítě. Činnost ERA by měla napomoci zefektivnit železniční dopravu, aby ušetřené prostředky mohli provozovatelé železniční dopravy i infrastruktury investovat do dalšího rozvoje,“ uvedl.

Zdroj: čtk