Frýdlant chystá nový dopravní terminál

13.09.2019 11:13
Frýdlant nad Ostravicí – Výstavba nového dopravního terminálu, který patří ke stěžejním chystaným investicím ve městě, je o krok blíže. Město nově získalo stavební povolení.
Práce se dotknou stávajícího autobusového nádraží, malého parku u výpravní budovy, prostoru před nádražím a pozemků mezi kolejištěm a Poštovní ulicí směrem ke křižovatce s Hlavní ulicí.
Hlavním podnětem pro zahájení přípravy projektu byl zájem města o odkoupení drážních pozemků v prostoru mezi Poštovní ulicí a kolejemi ČD, které jsou využívány jako skladovací plochy při realizaci drážních staveb v širokém okolí. Město vstoupilo do jednání s vlastníky pozemků, kterými jsou České dráhy a Správa železniční dopravní cesty. Po sedmi letech komplikovaných jednání se radnici podařilo od Českých drah odkoupit skladovací pozemky, a dohodami se Správou železniční a dopravní cesty město získalo prostor pro moderní autobusové nádraží včetně parkovacích ploch, zázemí pro dopravu, oddychové zóny a zeleně. Město by chtělo na stavbu získat dotace.
V prostoru nalevo od budovy vlakového nádraží by mělo vzniknout parkoviště, plocha před budovou nádraží ČD bude zklidněna. Vznikne zde prostor pro parkování vozidel taxislužby a prostor pro parkoviště K+R, tedy pro vyložení cestujících a nákladu s odstavením vozidla na nejnutnější možnou dobu. Tuto plochu bude možno využít při přistavování autobusů v době traťových výluk.
Napravo od nádražní budovy ČD vznikne nový autobusový terminál, který zlepší komfort cestujících autobusové dopravy. Zastávky budou vybaveny novými krytými přístřešky s elektronickými ukazateli odjezdů jednotlivých spojů a možností dobíjení mobilních telefonů a WiFI připojením. Plocha současného parčíku bude částečně zmenšena, ale zároveň dojde k ozelenění plochy současného asfaltového autobusového stanoviště a výsadbě nových stromů, keřů a květin. Budou instalovány i nové lavičky, odpadkové koše a informační tabule.
 
 
Zdroj: Doprava