H2goesRail - nový projekt DB a firmy Siemens

25.11.2020 11:43

Společnosti DB a Siemens Mobility budou společně prověřovat využití vodíku na železnici.

Cílem je otestovat komplexní systém skládající se z nově vyvinuté vodíkové jednotky (HMU) pro regionální dopravu a nově navržené vodíkové plnicí stanice. Testování vozidla po dobu jednoho roku má probíhat na trati Tübingen - Horb - Pforzheim, a to od roku 2024. DB za tím účelem upraví jedno ze svých dep pro údržbu HMU. 

Prototyp vyjde z elektrické jednotky Mireo a bude dvouvozový. Toto vodíkové Mireo Plus H s maximální rychlostí 160 km/h bude mít výkon 1 700 kW a dojezd až 600 km (podle provozních podmínek). DB mimo jiné vyvine nový typ vodíkové plnicí stanice, která má doplnit palivo během pouhých 15 minut, tj. za čas obvyklý u vozidel s dieselovým pohonem. Vodík bude vyráběn v Tübingenu pomocí elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů.

Vláda spolkové země Bádensko-Württembersko poskytla projektu podporu a Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) oznámilo svůj záměr projekt financovat.

Zdroj: Doprava