Havlíčkův Brod má zrekonstruovaná další dvě nástupiště

19.12.2019 14:17
Pohodlnější přístup na nástupiště i nástup do vlaků přinesla stavba, kterou dnes slavnostně ukončila Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v Havlíčkově Brodě. Práce v nejvýznamnějším železničním uzlu v Kraji Vysočina probíhaly od loňského srpna, jejich předmětem byla nejen rekonstrukce nástupišť číslo 1 a 4, ale také přilehlých kolejí.

Ve stanici Havlíčkův Brod prošla v minulých letech rekonstrukcí nejvytíženější nástupiště číslo 2 a 3. Díky právě dokončené stavbě získala moderní parametry další dvě nástupiště. Obě mají nyní nástupní hranu 550 mm nad kolejí, přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zajišťují nově výtahy.

Obsahem projektu byla dále rekonstrukce železničního spodku a svršku. Její součástí byla úprava celkem pěti staničních kolejí. Ty jsou díky svaření bezstykové a umožňují tak klidnější jízdu vlaků. Zároveň se upravilo také zabezpečovací zařízení. Provedla se rovněž úprava trakčního vedení, v části kolejiště byla instalována nová trolej.

V rámci dalších stavebních prací byl na nástupištích číslo 1 a 4 zrekonstruován orientační systém pro cestující a rozhlas. Obě dostala také nové zastřešení a osvětlení.

Zhotovitelem stavby s názvem Rekonstrukce nástupišť č.1, č.4 v ŽST Havlíčkův Brod je společnost Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod. Předpokládané celkové investiční náklady akce činí 138 208 111 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 100 925 692 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Zdroj: Doprava