Instalace indikátorových tabulek ve Vysočanech

18.03.2015 19:15

V říjnu minulého roku jsme informovali o jednání
mezi Generálním ředitelstvím ČD a SŽDC ve věci zavedení
rychlosti 50 km/h místo 40 km/h v železniční
stanici Praha-Vysočany. Dle námi zjištěných informací
totiž pouze výhybky č. 4, 14–20 vyhovují
nejvyšší rychlosti 40 km/h při jízdě odbočným směrem.
Správce infrastruktury naše informace potvrdil,
zajistil změnu závěrové tabulky a pár dní před
Vánoci osadil indikátorové tabulky s číslicí „5“ na
vjezdová návěstidla HS, 302S, 301S (od Prahy-Libně
a Balabenky), na odjezdová návěstidla L3, L1,
L2, L4, L6, L8 (do Prahy-Libně a na Balabenku)
a S3 a S1 (při jízdě do Prahy-Horních Počernic a Prahy-
Satalic). Vyšší rychlost využijí zejména vlaky ve
směru do Prahy-Horních Počernic. Tyto jsou totiž
pravidelně vedeny po 3. staniční koleji, tudíž rychlostí
50 km/h mohou jet od vjezdového návěstidla
až po poslední výhybku na odjezdovém zhlaví. Poděkování
patří zejména kolegům ze SŽDC, OŘ Praha.
Bohužel instalace světelných indikátorových
tabulek také na vjezdová návěstidla 1L, 2L, 101L (od
Prahy-Horních Počernic, resp. odb. Skály) je nereálná
kvůli finanční náročnosti.

Zdroj: Doprava