Jednání ÖBB - SŽDC

24.09.2014 19:57

Ve středu 3. září se v Českých Budějovicích uskutečnilo společné jednání zástupců ÖBB Infrastruktur a odboru strategie SŽDC, jehož hlavní náplní byla problematika budoucího rozvoje dálkového spojení Praha – České Budějovice – Linz.

Současný počet a podoba přímých vlaků mezi Prahou a hornorakouským hlavním městem Linz s cestovní dobou téměř 5 hodin je pro obě strany z dlouhodobého pohledu neudržitelná a nekonkurenceschopná. Jízdní doba v úseku Praha – Tábor – České Budějovice je z důvodu postupné výstavby IV. tranzitního koridoru již několik let prodloužena oproti době před výstavbou o cca 30 minut, v úseku Summerau – Linz mají vlaky charakter regionálního spojení s velkým počtem zastávek, což jízdní dobu rovněž neúměrně prodlužuje. Podmínkou rakouské strany pro znovuzavedení a další rozvoj dálkové dopravy na této relaci bylo dosažení jízdní doby pod 4 hodiny.

Po dokončení většiny staveb IV. tranzitního koridoru (vyjma problematického úseku Nemanice – Ševětín), které je předpokládáno v letech 2018 – 2019, je česká strana schopná garantovat jízdní dobu Praha – České Budějovice cca 105 minut, v úseku České Budějovice – Summerau pak lze při zastavení pouze ve stanici Rybník dosáhnout jízdní dobu 56 minut. Rakouská strana se na základě těchto informací zavázala garantovat jízdní dobu Summerau – Linz cca 60 minut při výrazné redukci počtu zastavení. Další zkrácení jízdní doby na rakouské straně není podle zástupců ÖBB s ohledem zatím odloženou rekonstrukci tratě možné (předpokládáno pouze vybudování druhé koleje v úseku Linz – St. Georgen). Od roku 2019 tak bude možné dosáhnout jízdní dobu Praha – Linz cca 3:45, což je oproti současnému stavu o více než hodinu méně. Nově by mohlo být v relaci Praha – Linz zavedeno 4 – 5 párů vlaků se zajištěním přestupů na vlaky ve směru Salzburg, Innsbruck a dále do Švýcarska, popř. Itálie. Tím dojde i adekvátnímu využití investic do 4. národního tranzitního železničního koridoru a naplnění i evropského významu uvedeného spojení.

Dohoda obou zúčastněných stran bude stvrzena podpisem česko-rakouského memoranda na úrovni ministrů dopravy České republiky a Rakouska, ve kterém se obě země zaváží dále rozvíjet nejen dnes velmi sledované spojení Praha – Wien – Graz, ale také linku Praha – České Budějovice – Linz.  Právě výslovné deklarování společného zájmu na rozvoji spojení Praha – Linec v memorandu bylo podmíněno pozitivními závěry jednání ÖBB Infrastruktur a SŽDC.

Zdroj: Doprava