Jsme už často rychlejší než kamiony

20.03.2020 21:27

ZZatímco mezinárodní silniční doprava je kvůli omezením na hranicích na hraně kolapsu, nákladní vlaky do zahraničí jezdí bez větších problémů. Pomáhá tomu nejen podstatně slabší provoz osobní dopravy, ale i rychlá operativní opatření dopravců. „Jezdíme, komplikace nejsou. V mnoha případech jsme rychlejší než kamiony,“ říká v rozhovoru Oldřich Sládek, výkonný ředitel sdružení železničních nákladních dopravců ŽESNAD.cz.

Jak se pandemie koronaviru projevila u nákladních dopravců?

Začátky byly hektické a těžké, jak pro zaměstnance dopravců, tak i pro vedení dopravců. Musela se okamžitě udělat řada rozhodnutí a opatření a celkově stovky a tisíce operativních rozhodnutí, ale nákladní vlaky jezdí. A musím říct, že se všechny společnosti s touto krizovou situací vyrovnaly zatím víc než dobře. Například v pátek odpoledne ŽESNAD.CZ zařídil během dvou hodin u ministerstva dopravy akutní komunikací s ministrem dopravy i s jeho náměstky chybějící povolení pro vozmistry – a dnes nákladní vlaky, strojvedoucí i výše zmínění vozmistři jezdí přes hranice bez omezení.

Hranice jsou uzavřené, jak řešíte situace převozu vlaku do zahraničí?

Nákladní dopravci si vypomáhají přepravou svého personálu pro zajištění výkonů vzájemnými rg. jízdami, tedy převážením na stanovištích v případě nutnosti. Zřídili jsme vzájemná spojení, stanovili jednoduchá základní pravidla, vše za pochodu prakticky během jediného dne s tím, že nesmíme zastavit provoz v okamžiku, kdy jsou uzavřené silniční přechody. Třeba přes pohraniční přechodovou stanici Děčín – Bad Schandau jezdí nyní denně kolem 100 ucelených nákladních vlaků.

Jak funguje přeshraniční přeprava?

Úplně normálně, jen musí být každý pracovník vybaven lejstrem pomalu každého státu k povolení překročení hranic. Tady vidím selhání EU, tohle je přesně to, co by měla jednotně – a předem, se svými štáby odborníků a ředitelství na kdejakou hospodářskou činnost – řešit Unie. Například nechápu povinnost vyplňovat osobní údaje včetně rodného čísla polským pohraničníkům. K  čemu je potom evropská licence strojvedoucích? Denně komunikujeme i s evropským sdružením železničních nákladních dopravců ERFA a jejím prostřednictvím se snažíme komunikovat i s Evropskou komisí a poukazovat na výše zmíněné hlouposti, které komplikují železničním podnikům život. To hlavní ale je, že jezdíme, nestojíme na žádných hranicích. Na železnici něco takového jako kolony u hranic neexistuje. A to je to hlavní. V mnoha případech jsme rychlejší než kamiony.

Prakticky všechny obory si stěžují, že chybí ochranné prostředky? Je tomu u nákladních železničních dopravců jinak?

Ne, je s tím velký problém. Je zásadní nedostatek ochranných pomůcek, dezinfekčních prostředků, roušek a respirátorů k ochraně našich lidí v provozu. Zažádali jsme, jsme v pořadníku, improvizujeme a čekáme na dodávky. Víme, že bez lidí v provozu se doprava může i zastavit nebo výrazně omezit. A to nejen u dopravců: klíčoví jsou i dispečeři, výpravčí, signalisté, zkrátka všichni provozní kolegové ze Správy železnic.

Jaká je teď komunikace s ministerstvem dopravy a Správou železnic?

Výborná. Chtěl bych především vyzvednout operativní spolupráci s odborem drážní dopravy na ministerstvu a především s odbory řízení provozu na Správě železnic pana náměstka Miroslava Jasenčáka. Dělají daleko více, než je jejich povinnost. Z  terénu zatím máme zprávy o kolegialitě jak mezi pracovníky dopravců, tak mezi pracovníky Správy železnic a dopravců. Všem provozním zaměstnancům za jejich obětavost

Museli jste nějak omezovat výkony?

Co mám informace, tak se spíš jen musely přepracovat všechny možné plánované rozvrhy a plány a turnusy a rychle zareagovat na změněnou situaci.

Nenahrává vám i to, že se vám zrušením řady osobních vlaků výrazně uvolnil prostor na tratích?

Zrychlili jsme dopravu nákladních vlaků tak, jak se nám ani nesnilo. Tohle jsme dlouho nezažili. Tady si neodpustím jednu poznámku – prostě se na této situaci mimochodem ukazuje, že zásadní a největší dlouhodobou brzdou našeho podnikání je nedostatečná propustnost tratí. Ale náprava tohoto stavu je již 4 roky, co naše sdružení existuje, naším dennodenním chlebem a zřejmě ještě spoustu let bude i nadále.

Při pohledu na ucpané hraniční přechody se nabízí otázka, zda existuje nějaké rychlé řešení, jak přetáhnout zásilky z kolabující silnice na železnic.

Je to neočekávaná příležitost. Ačkoliv je ŽESNAD.CZ zásadně a principiálně zcela „neobchodní“, a jinak by to ani nešlo, tak samozřejmě mám informace od našich členů, jak se snaží jejich obchodníci a obchodní partneři preventivně zajistit práci. Naši členové jsou aktivní a nespí. Nyní s paralyzovanými kamiony na silničních hraničních přechodech nabízíme železnici jako plně funkční a připravenou alternativu.

Jak se vyvíjí letos objem nákladní dopravy? Zatím to vypadá, že se vás uzavírání podniků netýká?

Projeví se to plně příští týden. Železnice je napojená na těžký průmysl a automotive, takže je logické, že to dopravci pocítí. Letos je zatím mírný pokles. V únoru 2019 byl výkon sítě asi 2,9 miliard hrtkm, letos v únoru asi 2,78 miliard hrtkm. Příčina byla nejen omezení kombi dopravy v důsledku uzavření čínských továren, ale i v nárůstu ceny emisních povolenek v důsledku úbytku spotřeby hnědého uhlí. Tedy, projevuje se makroekonomický vývoj v odvětvích, na nichž je železniční nákladní doprava závislá.