Kamiony přesuňme na koleje

20.06.2016 17:31

Jaro je v plném proudu a pomalu začínají rekonstrukce některých úseků silnic na území Královéhradeckého kraje, které přispějí ke zkvalitnění a zároveň k větší bezpečnosti silniční dopravy. Vzhledem k přetíženosti pozemních komunikací bude nezbytné se intenzivně zabývat možnostmi odlehčení silniční dopravy, zejména pak té nákladní.

            Zmenšení objemu silniční nákladní dopravy ještě více přispěje k bezpečnému provozu i k ochraně životního prostředí našeho krásného kraje a zároveň zamezí nadměrnému opotřebení přetížených silnic. Rovněž zajistí zmenšení úrovně obtěžování nadměrnými hlukovými emisemi z kamionové dopravy, jimiž jsme zcela zbytečně zatěžování v našich městech. V co nejbližším časovém horizontu bude nezbytné řešit přesun silniční nákladní dopravy - a to jak vnitrostátní, tak i mezinárodní - podporou efektivnějších a udržitelnějších způsobů dopravy, zejména železniční nákladní dopravy, která má ve své vytíženosti značné rezervy. Železniční doprava je především mnohem efektivnější než kamionová a tím pádem i přívětivější k našemu životnímu prostředí.

            Přesun nákladní dopravy na železnici je navíc v souladu s politikou EU, jejímž cílem je znovuoživení železniční dopravy. Tuto snahu je potřeba podporovat, obzvláště v podmínkách České republiky, kde máme vybudovánu hustou železniční síť, která má oproti přetíženým silnicím ve své vytíženosti značné rezervy. Zároveň bude vhodné znovuotevřít otázku obnovení přeshraniční železniční dopravy v některých částech našeho kraje.

Zdroj: Doprava