Kniha o počátcích železnic

27.05.2017 11:02

– Pražské nakladatelství Klika nedávno potěšilo početné příznivce železnice knihou Pavla Blatníka „Počátky lokální železniční dopravy v severovýchodních Čechách“. Publikace se zabývá vznikem lokálních drah mezi Chocní a Libercem a pojednává tedy i o trati z Josefova do Svatoňovic resp. do Poříčí, o choceňsko-broumovské dráze i o nejmladší zdejší spojnici z Teplic nad Metují do Trutnova.

            Čtenář se mimo jiné dozvídá, že první z nich původně měla vést Babiččiným údolím k Úpici; až intervence knížete SchaumburgLippe přesměrovala koleje k jeho dolům u Svatoňovic.

            Do umístění stanice v Josefově zasahovaly i vojenské orgány a nedaleký most přes Labe byl nejdelším celodřevěným mostem v tehdejším Rakousku. Zajímavostí rovněž je, že označení Náchod původně nesla stanice ve Starkoči.

            Choceňsko-broumovská dráha měla propojit valbřišská uhelná ložiska s průmyslovými centry severovýchodních Čech. Trať byla koncipována velkoryseji, než jaký byl po zprovoznění roku 1875 její skutečný význam. Dosud o tom svědčí reprezentativní budova nádraží v Meziměstí či šíře polického tunelu, uzpůsobená pro dvě koleje. Optimální propojení obou zmíněných drah bylo problémem v minulosti a jej jím i dnes.

            Na fotografiích v knize lze mj. spatřit výstavbu nádraží v Náchodě, Polici a Teplicích, prokopávání zářezu skalními masivy u Vysokova a České Metuje nebo dnes již nefunkční zastávku v Otovicích, jež byla poslední stanicí monarchie.

Zdroj: denik.cz