Koleje Ślaskie mohou zajíždět na české území

13.05.2021 08:14

Polský dopravce Koleje Ślaskie obdržel od polského drážního úřadu jako první v Polsku jednotné osvědčení o bezpečnosti, které mu mimo jiné umožní provozovat drážní dopravu na území České republiky do pohraničních přechodových stanic. Oznámil to český Drážní úřad.

Zajíždění do příhraničních oblastí na základě tohoto jednotného osvědčení umožňuje předběžná dohoda českého a polského drážního úřadu, která bude v nejbližší době nahrazena konečnou dohodou o spolupráci mezi Českou republikou a Polskem.

Český Drážní úřad už má takovou dohodu se Slovenskem. „Dohoda s Polskem je v pokročilé fázi jednání a platí zatím dohoda předběžná, na základě které právě Koleje Ślaskie mohou do ČR zajíždět,“ uvedla mluvčí DÚ Pavlína Straková. Chystají se rovněž dohody s Rakouskem a Německem, nyní jsou v připomínkovém řízení. Tento postup významně zjednodušuje a urychluje proces posouzení osvědčení o bezpečnosti pro dopravce zajíždějících do příhraničních oblastí.

Koleje Ślaskie sice dosud zajížděly do Bohumína, nikoliv ale pod „svou hlavičkou“. „Od hranic jezdily pod hlavičkou českého dopravce. Nyní mohou soupravy polského dopravce zajíždět do smluvně definovaných pohraničních stanic bez omezení,“ doplnila Straková.

Jednotné bezpečnostní osvědčení souvisí se zavedením takzvaného 4. železničního balíčku, který začal v České republice platit loni 31. října. Od této chvíle žádají dopravci o jednotné bezpečnostní osvědčení výhradně přes jednotné kontaktní místo One Stop Shop. Jednotné bezpečnostní osvědčení vydané nově podle platné legislativy umožňuje dopravcům provozovat drážní dopravu do pohraničních stanic, které jsou přesně definovány v mezistátních dohodách.

V praxi to znamená, že pokud má dopravce vydáno jednotné bezpečnostní osvědčení například pro Českou republiku a v žádosti uvedl, že chce zajíždět do pohraničních oblastí v Polsku, platí mu vydané osvědčení do oblastí definovaných dohodou o spolupráci obou států. Sám dopravce již nemusí vyřizovat nic dalšího.

Zdroj: Doprava