Konec rychlíků Praha – Harrachov

30.07.2019 12:55

Loni na jaře zavedené přímé železniční spojení Prahy a Harrachova 2. září definitivně skončí. Liberecký kraj přitom jen do rozjezdu investoval přes milion korun za výbavu některých vlaků informačním systémem. Odmítá ale, že by šlo o vyhozené peníze.

Konec rychlíků potvrdil Liberecký kraj i Arriva, která má od prosince převzít provoz rychlíků Praha – Tanvald. I v podání Českých drah přímé spojení předčasně, ale nikoliv z příčin na jejich straně: od 2. září začíná velká výluka mezi Železným Brodem a Tanvaldem.

Arriva již potvrdila, že s vlaky na trase nepočítá. „Budeme od prosincové změny jízdních řádů jezdit s rychlíky z Prahy do Tanvaldu. Až do Kořenova a Harrachova zajíždět nebudeme. Chtěli jsme, aby naše jednotky řady 845 absolvovaly zkoušky na této trati. Když ale Správa železniční dopravní cesty propočetla pro náš vlak jízdní doby z Tanvaldu do Harrachova, ukázalo se, že by  jízdní doba byla neadekvátně dlouhá a zkomplikovalo by to i provoz ostatních vlaků na této horské dráze. V takové situaci nemají praktické zkoušky ani smysl i pro cestující bude praktičtější konečná v Tanvaldu s přestupem na návazné osobní vlaky,“ řekl Dominik Škach z marketing a komunikace Arriva.

Přímé rychlíky začaly jezdit loni na jaře. Kromě doplatku za provoz vlaků z Tanvaldu do Harrachova musel kraj doplatit zhruba milion korun za  dobudování informačního systému do motorových vlaků řady 854.2. Taková byla podmínka Prahy a Středočeského kraje, protože stávající rychlíky do Tanvaldu jsou v části trasy zahrnuté do Pražské integrované dopravy a musí být vybavené informačním systémem podle jejích standardů.Kraj chtěl novými rychlíky přilákat do Jizerských hor a Krkonoš více návštěvníků z Prahy a Středočeského kraje. Plány ale komplikovala řada výluk. O nich kraj věděl dopředu, přesto si rychlík prosadil.

Stanovisko Libereckého kraje v plném znění:

Liberecký kraj dlouhodobě řeší kapacitní problémy vlakové dopravy v úseku Tanvald – Harrachov. Jedná se o turisticky velmi oblíbenou trať s výraznými výkyvy poptávky. Po prodloužení vlaků z Harrachova do Polska zde počet cestujících ještě významně vzrostl. Při dobrém počasí v sezóně dochází k přeplňování spojů linky L1 Liberec – Harrachov – Szklarska Poręba. Vlaky od Liberce přijíždí do Tanvaldu již zcela zaplněné a v průběhu sezóny zde nastávaly situace, kdy pro přestupující cestující z pražského rychlíku nebylo v harrachovském vlaku dostatek místa. V těchto jednotlivých případech není možné vlaky linky L1 posílit o další vozy, neboť počet dostupných vozidel Stadler RegioSpider Jizerskohorské železnice je omezený a v kritických časech o víkendech jsou nasazovány všechny vozy. Pořízení dalších vozidel stejného typu pro účely občasných kapacitních posil není ekonomicky opodstatněné, navíc se tento typ již nevyrábí.

V minulosti byla pro potřebné posílení úseku Tanvald -Harrachov prověřována různá řešení, která jsou komplikována především velmi omezeným počtem typů vozidel, které je možné na této nejstrmější, ozubnicové trati bezpečně nasadit. U předchozího řešení posilovým Cyklovlakem v trase Liberec – Kořenov s návratem prakticky prázdné soupravy zpět do Liberce bylo zřejmé, že dlouhodobý provoz klasické soupravy lokomotivy s vozy se potýká s mnohými technologickými komplikacemi (objíždění soupravy po trase, sunutí v úseku Tanvald –  Kořenov, nemožnost obsluhy Harrachova, obtížné řešení zálohy). Hlavní komplikací Cyklovlaku v klasické soupravě však znovu zůstávala ekonomická stránka provozu. Bylo zjevné, že nasazení celé soupravy pro několik jízd v roce bez jejího dalšího využití je dlouhodobě neudržitelné (v regionu atypická klasická souprava, nyní ještě využívaná pro sezónní spojení do Českého ráje, zcela ukončí svůj provoz se změnou jízdních řádů v prosinci 2019 spolu s koncem staré dopravní smlouvy).

Jako logické řešení kapacitních problémů v úseku Tanvald – Harrachov, které bylo vyzkoušeno zatím jako poslední možnost, se nabízí využití dvouhodinového prostoje náležitostí pražských rychlíků v Tanvaldě. Vzhledem k použití celoročně využívaných vozidel dostupných v daném místě a čase se jedná o dosud nejefektivnější řešení kapacitních problémů trati Tanvald – Harrachov. Na rychlíky linky R21 České dráhy nasazují vozy řady 854, které jsou pro provoz na ozubnicové trati povolené a z minulosti provozně ověřené. Prakticky tak došlo k prodloužení pražských rychlíků až do Harrachova, čehož bylo využito i v oblasti propagace vlakového spojení. Vzhledem k celkové jízdní době mezi Prahou a Harrachovem má toto spojení skutečný význam spíše pro významná sídla ležící v trase rychlíku na území Středočeského a Libereckého kraje. V průběhu zkušebního provozu se posílení kapacity prodloužením pražských rychlíků osvědčilo. Pokud dopravce dodrží plánované řazení spojů na obou linkách L1 a R21, pak se problémy s nedostatkem kapacity na úseku Tanvald – Harrachov přestaly vyskytovat.

Nově nastalá situace, kdy pro provoz rychlíků linky R21 od prosince 2019 vybralo Ministerstvo dopravy namísto Českých drah společnost ARRIVA Vlaky situaci komplikuje. Soupravy řady 845 společnosti ARRIVA nejsou uzpůsobeny k provozu na ozubnicové trati. O dalším provozu na úseku Tanvald – Harrachov proto nyní probíhají jednání mezi oběma dopravci včetně možnosti vzájemného vyrovnání výkonů různých řad. Na základě požadavků Pražské integrované dopravy byla vozidla řady 854 dovybavena informačními systémy, které spolufinancoval Liberecký kraj. Pokud vozidla přestanou obsluhovat úsek Tanvald – Harrachov, budou i v dalších letech nasazena na výkony v závazku veřejné služby na linkách obsluhujících i území Libereckého kraje. Konkrétní využití vozidel řady 854 je nyní v jednání a z toho důvodu nelze v tuto chvíli na takto položenou otázku jednoznačně odpovědět.

Zdroj: Doprava